De re­gel­matigheid in 10 re­cente ar­resten van de Raad van State

Lunch over­heidsop­dracht­en | Opleiding­scyc­lus

Brussels, Belgium

Show location
26 March 2019, 12:00 - 14:00
Your time?

Het team overheidsopdrachten van CMS heeft het genoegen om u uit te nodigen voor een nieuwe lunch-en-leercyclus die gewijd is aan verschillende hot-topics in het overheidsopdrachtenrecht.

Programma

25/02/2019

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 2018-2019

26/03/2019

De regelmatigheid in 10 recente arresten van de Raad van State

30/04/2019

Complexe plaatsingsprocedures: het innovatiepartnerschap, de concurrentiegerichte dialoog en de concessieovereenkomsten

De opleidingen zullen doorgaan in twee verschillende zalen (FR en NL) zodat eenieder de opleiding kan volgen in de taal naar keuze (behalve de eerste sessie in februari die tweetalig zal zijn).

Praktische details

  • Inschrijvingsgeld : gratuit 
  • Parking in het gebouw
  • Contact : [email protected] (+32 2 743 69 00)

Speakers

Picture of Virginie Dor
Virginie Dor
Partner
Brussels
Picture of Youri Musschebroek
Youri Musschebroeck
Associate
Brussels
Picture of Mathilde Vilain
Mathilde Vilain XIIII
Junior Associate
Brussels
Flore Verhoeven
Flore Verhoeven
Junior Associate
Brussels
Show more Show less