Home / People / Gregory Verhelst
Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Counsel
Lawyer

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerp
Belgium
Languages Dutch, French, English

Gregory Verhelst graduated in Law and Philosophy at the Catholic University of Leuven. After having worked at the offices of Stibbe and Flamey Advocaten, he moved to CMS in 2016.

Gregory is an administrative law and environmental law specialist, with a specific focus on environmental law, spatial planning and expropriations.

Gregory counsels and advises private individuals, businesses and local governments in the context of administrative and legal proceedings. As part of their powers, local, regional and national governments can adopt unilateral measures that can have serious consequences for individuals and businesses. Those who suffer the consequences of such government actions or from inaction on the part of the government can turn to Gregory.
He regularly conducts proceedings before the Constitutional Court of Justice, the Council of State, the Flemish administrative courts (including the Council for Permit Disputes) and other courts.

Gregory regularly publishes in leading legal journals within his professional fields. He is frequently asked to speak at study days and seminars.

more less

Education

 • 2006 – Registered with the Bar (Antwerp, Belgium)
 • 2005 – Registered with the Bar (Brussels, Belgium)
 • 2005 – Catholic University Leuven (Master of Laws)
 • 2003 – Catholic University Leuven (Degree Certificate from the Institute of Philosophy)
 • 2002 – Catholic University Leuven (Bachelor of Laws)
more less

Memberships

 • Member of the editorial team of the Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) (Journal for Environmental Law and Policy)
 • Member of the editorial board of the specialised bilingual journal by Publiekrechtelijke Kronieken | Chroniques de Droit Public (CDPK) (Public Law Chronicles)
 • Member of the editorial team of specialised book series Collectie Publiekrecht (CPR) (Public Law Collection)
 • Member of the Flemish Environmental Law Association (VVOR)
 • Member of the Association of Public Law Lawyers (GAP)
 • Member of the board of directors of the professional working group for administrative law at the Antwerp Bar
more less

Publications

 • "Vrijstelling van saneringsplicht", TOO 2017, N°2, 192-195.
 • "Nogmaals over het verval van vergunningen : is fout bouwen hetzelfde als niet bouwen?", TOO 2017, N°1, 130-132.
 • "Waalse windturbines zetten europese domino in gang, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden in het vizier van de Plan-MER-richtlijn" - TOO 2016,N°4, 532-534.
 • “Over de afkalvende dwangsom- en adviesbevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid / de Handhavingsuitvoering naar actueel stedenbouwrecht en toekomstig omgevingsrecht”, co-author with P. Flamey, TROS 2016, 77-90.
 • “Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarder: de benoemingsprocedure, met een terugblik op de recente rechtspraak van de Raad van State”, co-author with P. Flamey, NjW 2016, 510-529. “Vlarem-inplantingsregels en bestaande bedrijven: living apart together”, TOO 2016, 5-16.
 • “Complexe regelgeving voor complexe projecten? Het decreet van 25 april 2014 onder de loep”, MER 2016, 3-48.
 • “De vermoedens van vergunning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en de notariële informatieplicht”, T.Not. 2016, 95-124.
 • “Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege krijgen bestuurlijke lus 2.0”, RW 2015-16, 923-939.
 • “Themawetboek Milieuvergunningen, Vlarem I, II en III e.a., met annotaties (ed. 2015)”, co-author with P. Flamey & P.J. Vervoort, Brussel, Larcier, 2015, 884p.
 • “Onwettig advies Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid geen onoverkomelijke hindernis”, (note in Appeal in Cassation, 2 June 2015), TOO 2015, 528-531.
 • “Eerste hulp bij administratieve voorkooprechten”, (note in Council of State, 24 June 2010, no. 205.680 Vaartkaai N.V., and Council of State, 5 February 2013, no. 222.380, Schrijnwerkerij Van Rossem bvba), TOO 2015, 366-371.
 • “RvVb zet bijkomende rem op het verkavelen van woonuitbreidingsgebied”, (note in Council for Permit Disputes no. A/2014/0682, 7 October 2014, senior civil servant at the Department of Town and Country Planning, Housing Policy and Immovable Heritage), TOO 2015, 288-290.
 • “Cassatie maakt komaf met het voortzettingsmisdrijf”, (note in Appeal in Cassation, 14 October 2014), TOO 2014, 522-523.
 • Panoramacodex Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, co-author with P. Flamey, Brugge, Vanden Broele, loose-leaf publication.
 • “De moeilijke verhouding tussen het gewoonlijk gebruik en de vermoedens van vergunning”, (note in Antwerp 14 June 2012, Antwerp 27 June 2013, Antwerp 14 February 2014, District Court of Dendermonde 14 January 2013, District Court of Bruges 13 February 2013, District Court of Veurne 20 February 2013, District Court of Veurne 29 November 2013, and Council for Permit Disputes no. A/2012/0482, 20 November 2012), TOO 2014, 396-400.
 • “Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & Stedenbouw”, co-author with P. Flamey, TOO 2014, 6-24. “Koppige GSI krijgt de rekening gepresenteerd”, (note in Antwerp, 17 May 2013 and District Court of Antwerp, 15 May 2012), TOO 2013, 530-533.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire totstandkoming Wijzigingsdecreten en Procedurereglement Raad voor Vergunningsbetwistingen, co-author with P. Flamey & P.J. Vervoort, Brugge, Vanden Broele, 2013, 559p.
 • “Staken of herstellen? Een kwestie van timing”, (note in Vz. Ghent, 24 May 2012), TOO 2013, 237-239.
 • “Juiste rechtsbedeling en behoorlijk bestuur: geen tautologie”, (note in Council of State BVM Vastgoedmakelaar, 10 October 2011, no. 215.674), TOO 2012, 268-269.
 • “Regularisatie na bevel tot afbraak - hoe lang nog?”, co-author with P. Flamey, (note in Council of State Municipality of Nijlen, 15 March 2011, no. 212.037), TOO 2012, 112-113.
 • “Vergunning en woning tot de grond toe afgebroken”, (note in District Court of Ghent, 26 October 2005), TOO 2012, 117-118.
 • “Over de mogelijkheid van bestuurlijke regularisatie na rechterlijk bevolen herstel inzake RO & Stedenbouw”, co-author with P. Flamey, (note in Council of State Municipality of Nijlen, 15 March 2011, no. 212.037), RABG 2011, 1403-1412.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Parlementaire Totstandkoming Reparatiedecreet, co-author with P. Flamey & P.J. Vervoort, Brugge, Vanden Broele, 2010, 344p.
 • “Handhaving”, co-author with P. Flamey & P.J. Vervoort, in P. Flamey & G. Verhelst (eds.), Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex RO en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, 205-291.
 • Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex RO en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, P. Flamey & G. Verhelst (eds.), Brugge, Vanden Broele, 2010, 393p.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire Totstandkoming, co-author with P. Flamey & P.J. Vervoort, Brugge, Vanden Broele, 2009, 813p.
more less

Feed

Show only
10/09/2018
Cor­por­ate Real Es­tate
29/09/2017
Septem­ber 2017 News­let­ter
27/04/2017
April 2017 News­let­ter
20/02/2017
En­vir­on­ment, En­ergy & Pub­lic Real Es­tate
31/01/2017
Janu­ary 2017 News­let­ter