Home / Publications / Opomini za neporavnane obveznosti tudi preko e-da...

Opomini za neporavnane obveznosti tudi preko e-davkov

2014-06

DURS bo od 1. septembra 2014 dalje opomine za neplačane davčne obveznosti zavezancem, ki so vključeni v sistem eVročanja (fizične osebe, ki bodo vložile pristopnico za elektronsko obveščanje, ter vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) pošiljal le še preko portala eDavki. V prehodnem obdobju, torej do 31. avgusta 2014, bodo opomini za neporavnane obveznosti zavezancem posredovani tako po klasični poti kot tudi preko portala eDavki.

Zoper zavezanca, ki zapadlih obveznosti ne plača v predpisanem roku, davčni organ začne postopek davčne izvršbe. Ne glede na to, da zakonodaja ne predpisuje opominjanja, se v praksi pred vsakim začetkom davčne izvršbe zavezancu pošlje opomin. Opomin je informativne narave, saj gre za obvestilo zavezancu o stanju dolga na njegovi knjigovodski kartici. Namen opominov je torej spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti.

Zavezanci morajo svoj elektronski naslov sporočiti na posebnem obrazcu preko portala eDavki. Ker se prehodno obdobje izteče konec avgusta, je priporočljivo elektronski naslov za obveščanje sporočiti čim prej, zaradi prvih septembrskih opominov najpozneje do 31. avgusta.

Authors

Picture of Sasa Sodja
Saša Sodja
Attorney-at-Law
Ljubljana