Home / Publications / Pričetek uporabe novega Zakona o preprečevanju dela...

Pričetek uporabe novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

2014-07

Z dnem 18. avgust 2014 se je pričel uporabljati Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju »ZPDZC-1«). Zakonodajalec izjemo pri pričetku uporabe ZPDZC-1 predpisuje za določbe glede osebnega dopolnilnega dela, ki bodo v uporabi šele od 1. januarja 2015. Razlog v zamiku pri uporabi teh določb je v sprejemu predvidenega podzakonskega akta, ki bo podrobneje urejal ureditev osebnega dopolnilnega dela in ki naj bi bil skladno z ZPDZC-1 sprejet do 31. decembra 2014.

O poglavitnejših spremembah, ki jih prinaša ZPDZC-1, je na voljo več informacij v našem aprilskem članku »Obeti na področju študentskega (in dijaškega) dela v letu 2015.«