Home / Publications / Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt...

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo ter Kolektivne pogodbe za dejavnost gostinstva in turizma

2014-07

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 22. julija 2014 sprejelo Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (v nadaljevanju »KPOP«), ki je s tem pridobila razširjeno veljavnost z 2. avgustom 2014. Razširjena veljavnost je bila ugotovljena na podlagi predloga podanega s strani Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Obrtno podjetniške zbornice Slovenije in Sindikata obrti in podjetništva Slovenije. Na podlagi sklepa se za vse delodajalce, katerih glavno dejavnost predstavlja obrtna ali obrti podobna dejavnost, vzpostavlja obveznost spoštovanja določil KPOP.

Poleg razširjene veljavnosti KPOP na področju dejavnosti obrti in podjetništva je bil dne 13. junija 2014 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen tudi Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju »KPDGT«). Z omenjenim sklepom je KPDGT dobila splošno veljavnost za delodajalce s primarno dejavnostjo v naslednjih kategorijah: 55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 55.300 – dejavnost avtokampov, taborov, 79. – dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti in 92.001 – dejavnost igralnic.

Z omenjenima sklepoma KPOP in KPDGT postajata obvezni in zavezujoči za vse delodajalce znotraj omenjenih dejavnosti in ne zgolj za člane podpisnikov omenjenih kolektivnih pogodb.