Home / Publications / Splošno mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj...

Splošno mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

2014-07

Skladno s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj natančneje opredeljuje vrste in vsebino vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj. V primeru dvoma, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v raziskave in razvoj, pa lahko davčni organ zaprosi ministrstvo pristojno za tehnologijo za presojo.

Ministrstvo je začetek junija objavilo splošno mnenje glede vsebinske presoje vlaganj, v katerem poudarja, da je osnovno merilo za razločevanje raziskav in razvoja od povezanih dejavnosti prisotnost pomembnega elementa novosti in razreševanja znanstvene in/ali tehnološke nejasnosti, kar pomeni, da rešitev določenega problema ni razvidna nekomu, ki pozna osnovni obseg splošnega znanja in tehnik na zadevnem področju.

Skladno z mnenjem ministrstva, projekti inovacij oz. »gospodarsko uspešne uporabe novih rešitev« praviloma vsebujejo več različnih dejavnosti, ki skupaj privedejo do končnega učinka, vendar niso sinonim za raziskovalno razvojno dejavnost in zato tudi vsi zneski, namenjeni zanje, niso upravičeni do take obravnave. Za določitev primerne vsebine in obsega, ki ustreza pogojem za uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj, mora zato vlagatelj, ki izvaja inovacijski projekt, po potrebi poskrbeti za poseben, pravilom o davčnih olajšavah za vlaganja v raziskave in razvoj ustrezen, opis vsebine in zneskov, ki ustrezajo definicijam za raziskovalno razvojno dejavnost.

Pri sestavljanju kompleksnejših rešitev iz že obstoječih in na trgu dosegljivih delov se upravičeno pričakuje tudi razreševanje tehnološke nejasnosti in raziskovalno razvojno dejavnost, t.j. delovanje v področju nad osnovnim obsegom splošnega znanja in tehnik na zadevnem področju. To pa ne pomeni, da so vse sestavine projekta raziskovalno razvojne dejavnosti. Še posebej to ne velja za obstoječe dele in rešitve. Nakup takih delov bi se lahko štel za upravičen le, če bi se vsi končni rezultati projekta od dokončanja tega projekta naprej v celoti uporabljali za raziskovalno razvojno dejavnost.

Glede na vsakdanjo prisotnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij ministrstvo posebej opozarja na meje raziskovalno razvojne dejavnosti na področju programske opreme in se pri tem sklicuje na OECD Frascati Manual (2002), ki predstavlja svetovno referenco za definiranje raziskovalno razvojne dejavnosti, ter za področje programske opreme navaja, do je tovrstni projekt raziskovalno razvojna dejavnost le, če je njegovo dokončanje odvisno od znanstvenega ali tehnološkega napredka, namen projekta pa mora biti sistematično razreševanje znanstvene ali tehnološke nejasnosti.

Ministrstvo davčnim zavezancem za utemeljitev prisotnih raziskovalno razvojnih dejavnost svetuje, da se seznanijo z navedenim priročnikom ter v njem najdejo osnove za utemeljitev dejavnosti v projektih in programih, ki jih uveljavljajo kot davčno olajšavo.

Authors

Picture of Sasa Sodja
Saša Sodja
Attorney-at-Law
Ljubljana