95 Search Results
95
All
0
People
0
Expertise
0
Location
95
Information
0
Events
0
Other
Filter by

Sort by
Personal Income Tax and Corporate Income Tax changes in Slovenia
29/12/2016
en
#
Tax
Zadržanje notarske prodaje nepremičnin
2014-10
en
Notarial sale of real estate suspended
2014-10
en
#
Real Estate & Construction
Vzpostavljena je večja transparentnost poslovanja javnega sektorja
2014-10
en
The transparency of the public sector has been improved
2014-10
en
#
Procurement & Public Law
Nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2014-10
en
A new Collective Agreement for Slovenia’s Metal and Foundry Industry
2014-10
en
#
Employment & Pensions
Draft amendments to the Tax Procedure Act (ZDavP-2H)
2014-10
en
#
Tax
Predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)
2014-10
en
Glavni delodajalec - definicija za potrebe davkov
2014-10
en