Home / Events / Competition lunch (NL)

Competition lunch (NL)

Informatie-uitwisseling tussen ondernemingen

CMS DeBackerTerhulpsesteenweg 1781170 Brussel

Past event
07 February 2013, 12:00 - 14:00

Tegenwoordig kunnen bedrijven de beperkingen van het mededingingsrecht niet langer negeren.

De laatste jaren zijn het aantal onderzoeken van de nationale mededingingsautoriteiten en van de Europese Commissie sterk toegenomen. Ook het bedrag van de boetes waartoe deze procedures kunnen leiden, kent een exceptionele groei. De toekomstige Belgische mededingingswet zal de sanctioneringsbevoegdheid van de Raad voor de Mededinging bovendien nog uitbreiden met de mogelijkheid om ook aan fysieke personen die hebben meegewerkt aan anticoncurrentiële praktijken, een boete op te leggen.

Hoe zich aan te passen aan dit groeiende risico en het te minimaliseren in het kader van uw activiteiten?

Het team van CMS DeBacker, gespecialiseerd in Europees - en mededingingsrecht, organiseert in 2013 een reeks lunchsessies rond een aantal belangrijke kwesties van het mededingingsrecht.

Deze sessies, die zowel in het Frans als het Nederlands worden gegeven, zullen enkele zeer prangende thema’s behandelen.

De eerste sessie in het Nederlands vindt plaats op 7 februari 2013 en behandelt een zeer gevoelig thema: informatie-uitwisseling tussen ondernemingen.

Strategische informatie-uitwisseling tussen concurrenten is verboden op grond van het mededingingsrecht aangezien dit kan leiden tot een aantasting van het normale concurrentiële spel en tot collusie. Zij lopen dan ook het risico te worden gesanctioneerd door de Europese Commissie of de Belgische Raad voor de Mededinging d.m.v. zware boetes. Uitwisseling van informatie heeft soms echter ook voordelen en kan leiden tot efficiëntieverbeteringen en het wegwerken van marktfalingen.

Wij verduidelijken de ‘do’s’ en ‘don’ts’ bij directe contacten met uw concurrenten, in het kader van deelname aan beroepsverenigingen of voor de betrekkingen met leveranciers en distributeurs. Wij belichten bovendien de ‘best practices’ in geval van samenwerking met concurrenten via gemeenschappelijke bedrijven of in het kader van overheidsopdrachten.

Door middel van een praktische en didactische uiteenzetting presenteren Meester Stijn Claeys en Hanne Baeyens de meest relevante juridische precedenten en geven zij tevens een aantal aanbevelingen om de valkuilen van het mededingingsrecht zo goed mogelijk te ontwijken.

Speakers

Stijn Claeys
Stijn Claeys
Picture of Hanne Baeyens
Hanne Baeyens