Home / Events / La réforme des marchés publics: un an après | De...

La réforme des marchés publics: un an après | De hervorming van het overheidsopdrachtenrecht: één jaar later

Cycle de formations (formule lunch) | Opleidingscyclus (lunchformule)

Brussels, Belgium

Show location
Past event
18 September 2018, 12:00 - 14:00 UTC +02:00

L’équipe des marchés publics de CMS a le plaisir de vous inviter à un nouveau cycle de lunchs-formations consacrés à divers hot-topics en matière de marchés publics.

Het team overheidsopdrachten van CMS heeft het genoegen om u uit te nodigen voor een nieuwe lunch-en-leercyclus die gewijd is aan verschillende hot-topics in het overheidsopdrachtenrecht.

Agenda

18/09/2018

Le bêtisier du DUME.

De blunders bij het gebruik van het UEA.

16/10/2018

Motivation, information, recours en matière de marchés publics - y compris le secret des affaires et les risques de recours.

Motivering, informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten met inbegrip van de zakengeheimen en risico’s op een beroep.

12/11/2018

Les interactions entre les marchés publics et le droit social (sous-traitance, dumping social, fonds de pension, travailleurs mis à disposition, transferts d’entreprises…) - Sophie Berg (partner en droit social).

De interactie tussen overheidsopdrachten en het sociaal recht (onderaanneming, sociale dumping, pensioenfondsen, gedetacheerde werknemers, overdracht van onderneming…) - Sophie Berg (partner in sociaal recht).

10/12/2018

L’analyse des prix.

De analyse van de prijzen.

NOUVEAU : les formations se dérouleront dans deux salles différentes (FR et NL) afin que chacun puisse suivre la formation dans la langue de son choix (à l’exception de la deuxième session en octobre qui sera bilingue).

NIEUW: de opleidingen zullen doorgaan in twee verschillende zalen (FR en NL) zodat eenieder de opleiding kan volgen in de taal naar keuze (behalve de tweede sessie in oktober die tweetalig zal zijn).

Speakers

Portrait ofVirginie Dor
Virginie Dor
Partner
Brussels
Gilles Bataille
Portrait ofYouri Musschebroeck
Youri Musschebroeck
Senior Associate
Brussels
Mathilde Vilain XIIII
Portrait ofFlore Verhoeven
Flore Verhoeven
Associate
Brussels
Portrait ofSophie Berg
Sophie Berg
Partner
Brussels
Show more Show less