Home / Publications / Marchés publics - Overheidsopdrachten

Marchés publics - Overheidsopdrachten

CMS DeBacker dispose d’une connaissance approfondie dans le domaine des marchés publics, grâce à une pratique quotidienne d’une part, et à une forte implication de ses membres dans des organisations d’étude et de formation du secteur d’autre part.

Notre cabinet assiste les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, soit au stade de la conception des opérations, soit lors de leur exécution, soit encore dans le cadre du contentieux. Il est quotidiennement confronté à la rédaction des documents de marché et à la négociation d’opérations complexes, à l’analyse et à l’attribution de commandes, que ce soit en matière de marchés de travaux, de fournitures ou de services. La rédaction des documents du marché se fait régulièrement grâce à une équipe pluridisciplinaire, permettant d’appréhender l’ensemble des aspects de l’opération : questions urbanistiques, environnementales, fiscales et sociales, que ce soit pour des marchés « classiques » ou dans le cadre de concessions, de marchés de promotion ou de PPP. Il assiste également les opérateurs économiques au stade de la confection des offres ou de l’exécution du marché.

Pour savoir plus sur notre expertise en matière de marchés publics, veuillez télécharger notre brochure ci-dessous.


Ons kantoor beschikt over een diepgaande kennis inzake overheidsopdrachten, enerzijds dankzij onze dagelijkse activiteiten en anderzijds doordat onze advocaten sterk betrokken zijn bij diverse onderzoeks- en opleidingsinstellingen.

CMS DeBacker staat de aanbestedende overheden en de ondernemingen bij, hetzij bij het ontwikkelen van hun mededingingsprocedure of offerte, hetzij bij de uitvoering ervan of nog in het kader van gerechtsmiddelen. Wij houden ons dagelijks bezig met het opstellen van mededingingsdocumenten en het onderhandelen van complexe transacties, alsook met de analyse en de gunning van opdrachten, zowel in het kader van werken, leveringen of diensten. Wij treden op zowel voor overheden in de klassieke sectoren als aanbestedende entiteiten in de nutsectoren (energie, transport, postdiensten, watersector). Regelmatig worden de opdrachtdocumenten opgesteld door een multidisciplinair team dat in staat is om alle aspecten van de transactie reeds in een pril stadium overzichtelijk te maken, bijvoorbeeld voor wat betreft alle stedenbouwkundige, fiscale, sociale of milieuaspecten, en dit ongeacht of het gaat om ‘klassieke’ overheidsopdrachten, concessies, promotieopdrachten of PPS. Wij staan ondernemingen eveneens bij met de redactie van hun offertes of de uitvoering van de opdracht.

Om meer te weten over onze expertise in Overheidsopdrachten, download de brochure hieronder.

Publication
CMS Marchés publics - 2017
Download
PDF 2 MB
Publication
CMS - Overheidsopdrachten - 2017
Download
PDF 2 MB

Authors

Picture of Virginie Dor
Virginie Dor
Partner
Brussels
Youri Musschebroeck
Youri Musschebroeck
Associate
Brussels
Picture of Mathilde Vilain
Mathilde Vilain XIIII
Associate
Brussels
Flore Verhoeven
Flore Verhoeven
Associate
Brussels
Picture of Gilles Bataille
Gilles Bataille
Show more Show less