Home / Publications / DURS - Poziv k izpolnitvi obveznosti

DURS - Poziv k izpolnitvi obveznosti

2014-05

Služba za odnose z javnostmi DURS ponovno poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti in se tako izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe.

Ker DURS dosledno izvaja vse postopke davčne izvršbe, ne glede na status ali višino dolga davčnega zavezanca, v določenih primerih lahko stroški izvršbe presegajo znesek davčnega dolga. Trenutno je namreč v pripravi za postopke davčne izvršbe kar 50.000 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Stroški davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi, pa znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine, zato se kaj hitro zgodi, da stroški izvršbe presegajo dolgovani znesek

Vsi zavezanci lahko informacijo o natančni višini dolga pridobijo na telefonski številki 08 209 00 00 ali z vpogledom v eKartico.

Authors

Portrait ofSaša Sodja
Saša Sodja
Local Partner
Ljubljana