Home / Publications / Pojasnilo DURS – Dnevnice, ki jih prejmejo zaposleni...

Pojasnilo DURS – Dnevnice, ki jih prejmejo zaposleni pri tujih delodajalcih

2014-05

V mesecu juniju je bilo na strani DURS objavljeno pojasnilo o davčni obravnavi dnevnic, ki jih čezmejni delovni migranti, rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu, prejmejo kot povračilo stroškov službenih potovanj.

Na osnovi 45. člena Zakona o dohodnini lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom ter za stroške prevoza na delo in z dela. Če zavezanec od svojega tujega delodajalca poleg plače, prejme tudi izplačila povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, se upošteva splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih iz 17. člena Zakona o dohodnini, v skladu s katerim se določbe glede dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ter določbe, ki določajo, kaj se ne šteje za dohodke, nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji in na dohodke, ki imajo vir izven Slovenije.

Če torej zavezanec od svojega tujega delodajalca poleg plače prejme izplačila povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem (npr. dnevnice), se mu ta izplačila ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Authors

Picture of Sasa Sodja
Saša Sodja
Attorney-at-Law
Ljubljana