Home / Events / Webinar Actualiteiten herindeling en samenwerking...

Webinar Actualiteiten herindeling en samenwerking gemeenten

n.v.t.

Past event
18 April 2013 - 00:00

Het verschijnen van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ heeft voor veel onrust gezorgd bij gemeenten. Waar voorheen samenwerking tussen gemeenten vooral op eigen initiatief tot stand kwam, zal nu vanuit Den Haag hierop actief worden gestuurd. Samenwerking tussen gemeenten is echter zowel juridisch als in de praktijk een ingewikkeld proces. Namens de sectie Overheidsrecht van CMS Derks Star Busmann nodigen wij u hierbij van harte uit om door middel van een drietal gratis webinars van 40 minuten volledig bijgepraat te worden over de belangrijkste juridische voetangels en klemmen.

Programma:

Op donderdag 18 april a.s. zullen we om 13.00 uur verder inzoomen op de Wet Arhi, waarbij onder andere wordt gekeken naar de stappen die gezet dienen te worden in een Arhi-procedure en wat de belangrijkste factoren hierbij zijn, als ook naar de vragen wat de gevolgen van gemeentelijke herindeling zijn voor geldende regelgeving (zoals bestemmingsplannen) en voor de bestaande gemeentelijke afspraken met onder meer verbonden partijen, andere decentrale overheden en burgers. Ook wordt aandacht besteed aan het preventief toezichtinstrumentarium van de Wet Arhi.

Op donderdag 16 mei a.s. om 13.00 uur behandelen we (andere) vormen van gemeentelijke samenwerking, waarbij wordt ingegaan op de vragen in welke juridische vorm samenwerking het beste kan worden gegoten (bijvoorbeeld wat de voor- en nadelen zijn van een gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de steeds populairder wordende dienstverleningsovereenkomst); hoe overdracht van bevoegdheden het beste kan worden geregeld, en wat de gevolgen zijn voor de bestuurlijke verhoudingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de aanbestedingsrechtelijke gevolgen van gemeentelijke samenwerking en in hoeverre de problematiek van Diensten van Algemeen Economisch Belang hierbij een rol speelt.

Aanmelden kan via onderstaande regestratiebutton.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Speakers

Picture of Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Allard Knook