Home / News / CMS Derks Star Busmann adviseert gemeente Tilburg...

CMS Derks Star Busmann adviseert gemeente Tilburg over Mall

08/04/2009

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg is van oordeel dat een Mall - een grootschalig winkel- en leisureomplex van circa 100.000m² - in Tilburg haalbaar is. Het college heeft haar oordeel gebaseerd op de uitwerking van een aantal condities die afgelopen najaar door de gemeenteraad waren geformuleerd. Deze condities hadden onder meer betrekking op de thema's complementariteit (het waarborgen van het aanvullende, innovatieve karakter van de Mall ten opzichte van de bestaande winkelcentra) en flankerend beleid (de financiering van het ruimtelijk beleid gericht op het vitaal houden van de centrumgebieden in relatie met de komst van de Mall).

Robert Lucassen en Frank Leyendeckers van CMS Derks Star Busmann hebben de gemeente geadviseerd in het kader van de haalbaarheid van de Mall op het gebied van complementariteit en flankerend beleid. In een eerder stadium heeft Petra Heemskerk geadviseerd over aanbestedingsrechtelijke aspecten.

De bevolking mag nu in een referendum aangeven of de Mall er komt of niet. Indien de mall doorgaat, zal ons kantoor de verdere ontwikkeling en realisatie voor de gemeente Tilburg begeleiden.

Related people

Picture of Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam
Picture of Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam