Home / Publications / Aansprakelijkheid van de taxateur: de waarde van de...

Aansprakelijkheid van de taxateur: de waarde van de waardering

27/12/2012

In verband met de aansprakelijkheid van taxateurs gaat het bij de taxatie van vastgoed in de eerste plaats om de vraag of de taxateur een fout heeft gemaakt en, zo dat wordt aangenomen, of causaal verband bestaat tussen de fout en de door de opdrachtgever gestelde schade. De jurisprudentie over de aansprakelijkheid van de taxateur gaat de laatste jaren echter vooral over de vraag of de taxateur ook jegens een derde aansprakelijk kan zijn.

Publication
Vastgoed_Fiscaal_&_Civiel_2012_06_d.pdf
Download
PDF 7 MB

Authors

Essink
Bart Essink