Home / Publications / Artikelen die reclame zijn

Artikelen die reclame zijn

23/02/2006

Bepaalde bedrijven deinzen er niet voor terug om bewust uitingen voor hun producten te maken die door het publiek niet worden opgevat als reclame maar als objectieve informatie van onafhankelijke derden. Dergelijke marketing levert nogal eens problemen op.

In de Nederlandse Reclame Code is onder meer bepaald dat reclame niet in strijd mag zijn met de wet (artikel 2). Reclame mag ook niet misleidend zijn (artikel 7) en moet tevens duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd (artikel 10). Tegen deze regels liep het bedrijf Bional Pharma B.V. ('Bional') aan bij de marketing van haar producten. Bional verkoopt voedingssupplementen. Tevens verspreidt Bional het huis-aan-huisblad Bewust Gezond. In dit blad staan artikelen over de werkzame bestanddelen en de werking van de voedingssupplementen die Bional verkoopt. In het blad zijn ook advertenties voor de voedingssupplementen geplaatst.

"VisOlie kan hart- en vaatziekten voorkomen"
De Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten ('de KAG') heeft bij de Stichting Reclame Code een klacht tegen Bional ingediend. Volgens haar overtreedt Bional artikel 2, 7 en 10 van de Nederlandse Reclame Code omdat sommige artikelen in het blad niet echt artikelen zijn maar als reclame moet worden aangemerkt en die reclame misleidend zou zijn en in strijd met de wet.

Bional heeft onder meer ten aanzien van VisOlie (een product van haar) geschreven "isOlie kan hart- en vaatziekten voorkomen", "VisOlie heeft een gunstige werking op reumatische arthritis" en "een dagelijkse dosering VisOlie zorgt voor een afname van ontstekingsprocessen die ten grondslag liggen aan reuma".

Bional maakt één en ander niet aannemelijk en de Warenwet verbiedt dergelijke uitingen volgens de KAG. Verwezen wordt daarbij specifiek naar artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet. In dat artikel staat dat het verboden is om eten of drinkwaar aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het volkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen.

Klacht gegrond
De Reclame Code Commissie die de klacht van de KAG tegen Bional beoordeelt acht (evenals in hoger beroep het College van Beroep) de klacht gegrond. Zij beveelt Bional aan haar uitingen te wijzigen. Bional moet zich onthouden van verboden claims in de zin van artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet. Ook mag zij niet aan producten een werking toeschrijven die ze niet aannemelijk heeft gemaakt. En last but not least: Bional mag niet artikelen in haar blad plaatsen die eigenlijk reclame zijn maar voor het publiek niet duidelijk als reclame herkenbaar zijn.

Authors

Picture of Marcoline van der Dussen
Marcoline van der Dussen
Attorney-at-law
Amsterdam