Home / Publications / Deli Fresh B.V.

Deli Fresh B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel van 26 september 2017 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELI FRESH B.V., (dossiernummer Kamer van Koophandel 57696020), statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te Amsterdam (1043 AC) aan de Humbergweg 6, met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. C.F. Klooster tot curator.