Home / Publications / Consultatie Wet aanpak belastingontduiking

Consultatie Wet aanpak belastingontduiking

Inbreng CMS

28/09/2017

Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken.
De auteurs geven een inhoudelijke reactie op het concept wetsvoorstel aanpak belastingontduiking. De reactie beperkt zich tot het voorstel voor artikel 33a Invorderingswet 1990. Dat artikel behoort tot de maatregelen die beogen om tot een verruiming te komen van mogelijkheden tot aansprakelijkstelling van derden. Het artikel geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om een begunstigde van een onverplichte handeling (zowel feitelijke handelingen als rechtshandelingen) waardoor de Belastingdienst is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden, aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid beloopt maximaal het bedrag waarmee de begunstigde is bevoordeeld. De reactie ziet in het bijzonder op rechtszekerheid en rechtsbescherming.

Publication
Consultatie_Wet_aanpak_belastingontduiking_a.PDF
Download
PDF 457 kB

Authors

Picture of David Bos
David Bos
Attorney-at-law
Utrecht
Picture of Daniel de Haan
Daniel de Haan
Attorney-at-law
Utrecht