Home / Publications / Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden

Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden

23/09/2008

Rechten van intellectuele eigendom die op een product (kunnen) rusten komen niet altijd toe aan één persoon of aan één vennootschap. Meerdere personen of vennootschappen of een combinatie van (een) perso(o)nen en (een) vennootschap(pen) kunnen dergelijke rechten hebben. Aan wie de rechten toebehoren hangt af van de feitelijke situatie ten tijde van het ontwerpen/uitvinden en de positie van de ontwerpers/uitvinders.

Publication
Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden
Download
PDF 360 kB

Authors

Picture of Marcoline van der Dussen
Marcoline van der Dussen
Attorney-at-law
Amsterdam