Home / Publications / Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van...

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU inzake splitsen energiebedrijven

03/05/2012

De Hoge Raad heeft op 24 februari 2012 tussenarrest gewezen in het door de Staat aangespannen cassatieberoep over de gedwongen eigendomssplitsing van energiebedrijven op grond van de Wet onafhankelijk netbeheer. De Hoge Raad heeft besloten drie prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJEU) over de uitleg van het Europese verdragsrecht alvorens definitief te beslissen. Het cassatieberoep van de Staat is gericht tegen de drie uitspraken van het gerechtshof Den Haag van 22 juni 2010 in de zaken tussen de Staat en de energiebedrijven Eneco, Essent en DELTA. Het hof verklaarde het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten zoals opgenomen in de Wet onafhankelijke netbeheer onverbindend wegens strijd met het vrij verkeer van kapitaal van art. 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Het hof stelde hiermee de energiebedrijven in het gelijk bij hun verzet tegen de splitsing.

Publication
CMS_Energy_Update_april_2012
Download
PDF 450 kB

Authors

Picture of Jacqueline Feld
Jacqueline Feld