Home / Publications / Richtlijn hernieuwbare energie (de RED): een overzicht...

Richtlijn hernieuwbare energie (de RED): een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen

07/01/2013

Op 6 april 2009 heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG) aangenomen (hierna de RED) voor de stimulering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De RED maakt onderdeel uit van het Europese klimaatpakket dat de Europese doelstelling 20-20-20 vastlegt.
Dit artikel geeft een overzicht van de in de RED opgenomen regeling voor de stimulering van biobrandstoffen. Eerst wordt een algemene beschrijving gegeven van wat onder hernieuwbare bronnen moet worden verstaan en hoe de communautaire doelstelling ten aanzien van deze hernieuwbare bronnen in elkaar steekt. Vervolgens wordt ingezoomd op de onderdelen van de RED die specifiek zien op de stimulering van biobrandstoffen en de Nederlandse implementatie van deze onderdelen.

Publication
Nederlands_tijdschrift_voor_energierecht_2012_06_b.pdf
Download
PDF 345.9 kB

Authors

Jacqueline Feld