Home / Publications / Toezicht en handhaving bij sms-geschillen

Toezicht en handhaving bij sms-geschillen

23/04/2010

Eerder verscheen in Mediaforum een commentaar van Wilfred Steenbruggen over sms-geschillen vanwege te dure en vaak 'ongevraagde' abonnementsdiensten per sms. Steenbruggen constateert dat er erg veel scheidsrechters zijn in het geval van 'misbruik' van sms-diensten, rnet overlappende bevoegdheden die terug te voeren zijn op uiteenlopende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke grondslagen. ln deze bijdrage wordt ingegaan op de bijzondere aard van sms-diensten, de van toepassing zijnde regels en de handhaving daarvan. Voorts wordt stilgestaan bij de mogelijkheden voor consumenten om iets tegen misstanden te doen, de rol van de diverse toezichthouders, de recent door Staatssecretaris Heemskerk aangekondigde maatregelen en de vraag of het 'toezicht' voldoende is voor het tegengaan van die misstanden.

Publication
Mediaforum_2010_04
Download
PDF 1 MB

Authors

Picture of Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Attorney-at-law
Amsterdam
Picture of Simon-Sanders-CMS-NL
Simon Sanders
Attorney-at-law
Amsterdam