Home / Publications / Uitsluitend recht: uitsluitend onder exceptionele...

Uitsluitend recht: uitsluitend onder exceptionele omstandigheden

6-3-2012

Over de uitzondering van het uitsluitend recht (art. I sub bbb jo art. 17 Bao) bestaat weinig jurisprudentie. Gelet op de in de afgelopen jaren sterk toegenomen aanbestedingsrechtelijke procedures in rechte, lijkt de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat het uitsluitend recht niet vaak in de praktijk wordt toegepast. Reden daarvoor is wellicht een gebrek aan duidelijkheid over de vraag onder welke specifieke omstandigheden het uitsluitend recht rechtmatig onderhands kan worden verleend.

Authors

Caroline van Hulsteijn