Home / Publications / Weigering vaststelling wijzigingsplan. Uitleg overgangsrecht...

Weigering vaststelling wijzigingsplan. Uitleg overgangsrecht Invoeringswet Wro (Afd. bestuursrwechtspraak RvS, 17 juni 2009, LJN BI8440)

02/10/2009

Een noot van Claes van Deutekom bij de uitspraak van de Afd. bestuursrecht RvS, 17 juni 2009

Deze uitspraak handelt over de rechtsgang tegen de weigering om een wijzigingsplan ex art. I1 WRO (oud) vast te stellen. Naar oud recht was reeds uitgemaakt dat een dergelijke weigering vatbaar was voor bezwaar en beroep in twee instanties (vgl. Gst 2007, 20 (nz.nt. J.M.H.F. Teunissen)). Sinds de inwerkingtreding van de Wro is ook de weigering om een bestemmingsplan vast te stellen appellabel. Een dergelijk besluit was voorheen uitgezonderd van bezwaar en beroep aangezien het was opgenomen op de negatieve lijst ex art. 8:5 lid I Awb. Met de inwerkingtreding van de Wro is het onderscheid tussen de weigering om een bestemmingsplan c.q. een wijzigingsplan vast te stellen dus opgeheven.

Publication
Gemeentestem_september_2009_nr.7323_e.pdf
Download
PDF 519 kB