Home / News / Rekrutacja na Praktyki Letnie CMS 2018

Rekrutacja na Praktyki Letnie CMS 2018

27 February 2018

Do Programu Letnich Praktyk CMS mogą się zgłaszać studenci co najmniej trzeciego roku studiów prawniczych oraz absolwenci, biegle władający językiem angielskim (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem).

Oferujemy płatne praktyki, podczas których zapewniamy pakiet szkoleń wprowadzających, stałą opiekę mentorów, dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy oraz możliwość udziału w szkoleniach miękkich, jak i merytorycznych. Kładziemy nacisk na to, aby każdy praktykant dostawał informacje zwrotne wskazujące zarówno na jego mocne strony, jak i obszary do rozwoju. Praktyki w kancelarii trwają jeden miesiąc i odbywają się w cyklach od lipca do października.

W najbliższej rekrutacji przewidujemy miejsce dla 60 osób.

CV i list motywacyjny w języku polskim prosimy przesyłać na adres: [email protected]

W temacie e-maila prosimy umieścić „praktyki letnie”.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2018 r.

Więcej informacji o rekrutacji i naszej kancelarii znajdziecie w załączonej broszurze.

Publication
CMS_Broszura_rekrutacyjna
Download
PDF 577 kB