Home / News / Rekrutacja na Praktyki Letnie CMS 2020

Rekrutacja na Praktyki Letnie CMS 2020

27 April 2020

Zapraszamy studentów co najmniej trzeciego roku studiów prawniczych oraz absolwentów biegle władających językiem angielskim do udziału w Programie Letnich Praktyk CMS! Oferujemy płatne praktyki, podczas których zapewniamy pakiet szkoleń wprowadzających, stałą opiekę mentorów, dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty szkoleniowej. Praktyki w naszej kancelarii trwają jeden miesiąc w okresie od sierpnia do września. Kładziemy nacisk na to, aby każdy praktykant dostawał informacje zwrotne wskazujące zarówno na jego mocne strony, jak i obszary do rozwoju.

Rekrutacja podzielona jest na 3 etapy: 

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://cms.testportal.pl/test.html?t=BtwXuprpenXE 
  2. Napisz test rekrutacyjny obejmujący wiedzę prawniczą oraz język angielski w jednym z dwóch dostępnych terminów; 
  3. Weź udział w krótkiej rozmowie rekrutacyjnej.

Cały proces rekrutacji odbywa się online! Na zgłoszenia czekamy do 20 maja 2020 r.

Więcej informacji o rekrutacji i naszej kancelarii znajdziecie w załączonej broszurze. 

Publication
Program Praktyk Letnich 2020
Download
PDF 638 kB