Home / Publications / Predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-...

Predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)

2014-10

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil konec oktobra objavljen predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H).

Glavna poudarka predloga zakona sta:

  • Implementacija sporazuma FATCA
  • Uporaba vezane knjige računov

Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), ki je bil sprejet v Združenih državah Amerike, za finančne institucije uvaja poročanje v zvezi z nekaterimi računi. Dne 2. junija 2014 je Republika Slovenija podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Slovenije v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum je začel veljati dne 1. julija 2014 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/14 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/14). Po zahtevah iz tega sporazuma bodo v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati pristojnemu organu Slovenije (Finančna uprava RS) informacije o finančnih računih strank, ki bodo opredeljene kot določene osebe ZDA, te informacije pa bodo nato sporočene pristojnemu organu ZDA.

Predlog zakona sedaj ureja še tehnično izvajanje sporazuma. Določa namreč postopke dolžne skrbnosti, obveznost identifikacije računov ter zbiranja in poročanja informacij davčnemu organu. Finančne institucije morajo sicer že po veljavnih davčnih predpisih poročati nekatere podatke za namen odmere davkov v Sloveniji in v tujini (tj. tudi za namen mednarodne izmenjave podatkov), s predlogom zakona pa se poročanje razširja še na informacije o računih, ki so identificirani kot računi, o katerih se poroča skladno s FATCA sporazumom. Finančne institucije bodo informacije pristojnemu organu Slovenije prvič poročale v letu 2015, in sicer informacije, ki se nanašajo na leto 2014.

Uporaba vezane knjige računov pa je popolna novost, ki naj bi zagotovila večjo možnost sledenja izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju. Po sedaj veljavni zakonodaji lahko zavezanci za izdajo računov uporabljajo bodisi računalniške programe in elektronske naprave ali izdajajo ročno izpisane račune. Z namenom, da se zagotovi evidentiranje resničnih podatkov o izdanih računih v poslovnih knjigah in izpis vseh sprememb izvornih podatkov tudi pri zavezancih, ki izdajajo ročno izpisane račune, bodo morali taki zavezanci sedaj uporabljati račune iz vezane knjige računov, ki jo bo izdal davčni organ ali druga pooblaščena organizacija (reprezentativno združenje). Vezana knjiga računov bo vsebovala določeno število natisnjenih, oštevilčenih in v knjigo vezanih predlog računov. Davčni organ bo tako lahko vodil evidenco o izdanih vezanih knjigah računov po posameznem zavezancu in tako povečal sledljivost pri ročno izpisanih računih.

Predlog zakona sicer določa tudi nekaj novosti na področju elektronskega vročanja za fizične osebe vročanje, usklajuje nekatere določbe o davčni izvršbi z določbami o civilni izvršbi ter določa način izračuna akontacije dohodnine za osebno dopolnilno delo. A v teh primerih gre za manjše popravke oz. za določbe, ki se večinoma navezujejo le na fizične osebe.