Home / Publications / Spremembe pri obdavčitvi telekomunikacijskih storitev,...

Spremembe pri obdavčitvi telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev s 1. januarjem 2015

2014-07

Spremembe zakonodaje so povezane z implementacijo Direktive Sveta 2008/8/ES v slovensko zakonodajo, ki se nanašajo na storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci. Spremembe pravil glede določanja kraja obdavčitve navedenih storitev vplivajo na poslovne procese davčnih zavezancev ter prinašajo spremembo v načinu sestavljanja in predlaganja obračunov davka.

Pravila za določanje kraja obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, kadar so opravljene drugim davčnim zavezancem, ostajajo nespremenjena.

Spremenjeno pravilo določa, da se od 1. januarja 2015 dalje telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki jih davčni zavezanec ne glede na sedež (znotraj EU ali zunaj nje) opravi osebi, ki ni davčni zavezanec, obdavčijo v državi članici, v kateri ima prejemnik storitve sedež, stalno ali običajno prebivališče. Davčni zavezanci, ki opravljajo tovrstne storitve osebam, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah, bodo morali obračunavati in plačevati DDV v teh državah članicah, kar pomeni, da se morajo identificirati za namene DDV v vseh tistih državah, kjer imajo sedež ali prebivališče njihovi naročniki.

Obdavčitev storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci, po kraju potrošnje, bo zagotovila, da bodo storitve vedno obdavčene po stopnji, ki jo uporablja država članica potrošnje.

Z namenom poenostavitve poslovanja ponudnikom navedenih storitev na podlagi novega pravila bo istočasno vpeljana ureditev »vse na enem mestu« (t.i. MOSS), ki bo omogočila davčnim zavezancem, da svoje DDV obveznosti za navedene storitve znotraj EU izpolnjujejo v eni državi članici. Posebno ureditev lahko v Sloveniji uporablja le davčni zavezanec, ki ima sedež ali poslovno enoto v Sloveniji ali je v Sloveniji identificiran za namene DDV. Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, ki jo opravlja na podlagi posebne ureditve, začne, preneha ali spremeni v tolikšni meri, da te ureditve ne more več uporabljati. Prijavo mora posredovati v elektronski obliki (lahko že od 1. oktobra 2014 preko portala eDavki). Davčni organ za identifikacijo davčnega zavezanca uporabi identifikacijsko številko, ki mu je bila že dodeljena v zvezi z njegovimi obveznostmi po splošnih pravilih.

Authors

Picture of Sasa Sodja
Saša Sodja
Attorney-at-Law
Ljubljana