23rd of April: The EU Court of Jus­ti­ce can­cel­led the joint of­fer pro­hi­bi­ti­on

Join our lunch se­mi­nar

België

Evenementenarchief
04 Mei 2009 - 14:00

Uitnodiging voor het lunch-seminarie: Het gezamenlijk aanbod is niet langer verboden!

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Vandaag, 23 april 2009, heeft het Europees Hof van Justitie een baanbrekend arrest geveld dat het verbod van gezamenlijk aanbod of koppelverkoop opheft (click hier voor het arrest). Het gezamenlijk aanbod is sinds vandaag dus niet langer verboden in België omdat de handelspraktijkenwet dienaangaande strijdig is met het Europees recht.

Graag willen wij u de gevolgen toelichten van dit arrest voor de dagelijkse praktijk. Wij nodigen u daartoe uit voor een lunch-seminarie in onze kantoren op maandag 4 mei 2009 van 12u to 14u.

Het volstaat om een e-mail te sturen naar [email protected] om u in te schrijven voor dit gratis seminarie.

Met vriendelijke groeten,

Tom Heremans

Vennoot

Sprekers

Tom Heremans
Partner
Brussel