De nieu­we re­gel­ge­ving be­tref­fen­de het be­leid in­za­ke ver­ont­rei­nig­de bo­dems in de drie ge­wes­ten

Evenementenarchief
24 Oktober 2008, 08:30 - 13:00

Op initiatief van CMS De Backer (Green Law) en GEOSAN nv, in samenwerking met het VBO en het kantoor van Notaris Marcelis, hebben wij het genoegen om u uit te nodigen op het seminarie “De nieuwe regelgeving betreffende het beleid inzake verontreinigde bodems in de drie gewesten”

Op 24 oktober 2008 

Gelegenheidsadres: VBO, Ravensteinstraat, 4 – 1000 Brussel (routeplan in bijlage) 

Programma 

8:30 Ontvangst van de deelnemers 
9:00 Inleiding door Philippe Lambrecht, Bestuurder-Secretaris-generaal, VBO 
9:15 Historiek en perspectieven in Brussel, door Evelyne Huytebroeck, Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid 
9:40 Overzicht van de regelgeving in de drie gewesten, door Luc Depré, Advocaat-Vennoot, CMS DeBacker en Michiel Boodts, Juridisch raadgever Leefmilieu, Kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
10:05 De verschillende stappen in het kader van bodemstudies in de drie gewesten, door Didier Nootens, Bestuurder, Geosan 
10:30 Pauze 
11:00 De regelgeving betreffende de verontreinigde bodems in de drie gewesten en onroerende transacties, notariële aspecten, door Louis-Philippe Marcelis, Notaris 
11:25 Historiek en perspectieven in Vlaanderen, door Victor Dries, OVAM 
11:50 Historiek en perspectieven in Wallonië, door Stéphane Nicolas, Kabinet van Benoît Lutgen, Minister van Landbouw, leefmilieu en Toerisme van het Waals Gewest 
12:15 Vraag-en-antwoord-ronde en slot door Didier Nootens en Luc Depré 
12:45 Lunch 

AUB voor 15 oktober 2008 
Gelieve in te schrijven met bijgevoegd antwoordformulier per e-mail ([email protected]) of per fax (02/743.69.01)

Publicatie
Invitation Green FR
Downloaden
PDF 49,7 kB
Publicatie
Uitnodiging Green - NL
Downloaden
PDF 47,6 kB