IBJ - Lunchdebat Nr. 4/2010 - Brussel

België

Evenementenarchief
20 April 2010 - 14:00
Google AdWords, Google Books, Google News, of hoe het internet de grenzen van het intellectueel eigendomsrecht steeds weer verlegt

Vele beschermde creaties worden op het internet gebruikt zonder de toestemming van de rechthebbenden. De rechthebbenden worden zich meer en meer bewust van hun rechten en treden meer en meer op als de dienstverlener geld verdient met hun creaties. Of een gebruik van de creaties altijd een inbreuk maakt op de intellectuele rechten is niet altijd duidelijk en het Hof van Justitie zal zich hierover binnenkort moeten uitspreken in verschillende gedingen over "AdWords".

(To Register)

Sprekers

De foto van Renaud Dupont
Renaud Dupont
Managing Partner
Brussel
Tom Heremans
Partner
Brussel