CMS pu­bli­ceert 'La com­man­de pu­bli­que'

10/09/2014

CMS heeft een nieuwe collectie gepubliceerd, La commande publique, gewijd aan de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor overheidsopdrachten in België. Deze verandering van de regelgeving gaf het team Overheidsopdrachten en PPS van CMS de kans om een actueel overzicht te geven over een gebied van het recht dat aan belang heeft gewonnen in de afgelopen decennia. De collectie geeft de lezer een algemene, maar toch gedetailleerde en samenhangende introductie tot overheidsopdrachten.

Lees meer

Juristen

De foto van Virginie Dor
Virginie Dor
Partner
Brussel