Het op­ti­mis­me is te­rug in de Eu­ro­pe­se M&A-markt, zo volgt uit on­der­zoek van CMS en Mer­ger­mar­ket

  • 90% van de ondervraagden verwacht een toename in het aantal deals in Europa door niet-Europese kopers
  • 67% verwacht dat M&A in Europa zal toenemen
  • 54% denkt dat ondernemingen met veel liquiditeiten zullen instaan voor overname’s aan de koperszijde (gevolgd door consolidatieslag)
  • 53% is positiever ingesteld tegenover Europese M&A dan verleden jaar

Volgens de vijfde editie van de European M&A Outlook, gepubliceerd door CMS in samenwerking met Mergermarket, is er een duidelijke omslag zichtbaar op het gebied van Europese transacties volgend op de schok die de Brexit vorig jaar veroorzaakte.

Voor het rapport zijn 230 leidinggevenden van Europese ondernemingen en private equity-organisaties geïnterviewd. Aan de respondenten werd gevraagd naar hun mening over fusie- en overnameactiviteiten op de Europese M&A-markt in het komende jaar.

In het onderzoek van vorig jaar, dat in de onmiddellijke nasleep van de Brexit-stemming werd uitgevoerd, waren de dealmakers erg somber over de vooruitzichten voor overnames in Europa. 66% verwachtte dat overnameactiviteiten het komende jaar zouden afnemen en slechts 24% dacht aan een toename. Dit jaar is er een positievere verwachting onder de ondervraagden. Een duidelijke meerderheid (67%) verwacht dat de Europese M&A-activiteiten zullen toenemen en slechts 5% van de respondenten verwacht een afname. Vincent Dirckx, vennoot en hoofd van het Corporate/M&A-departement van CMS in België, licht toe: “Zoals de studie aantoont, heerst er een toenemend optimisme over de uitdagende Europese M&A-markt – vooral ten opzichte van transacties in de TMT-sector (ter waarde van 34,4mld enkel gedurende de eerste helft van 2017). Niettemin, zijn zowel bedrijven als private equity bedrijven zeer bewust van een aantal risico’s waarmee zij geconfronteerd worden op het gebied van M&A, gaande van regelgeving tot geopolitieke risico’s.

Dealmakers lijken zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Stefan Brunnschweiler, hoofd van de Corporate/M&A Practice Group van CMS, licht toe: “De stemming onder dealmakers is duidelijk anders in 2017. De respondenten erkennen de uitdagingen die voor hen liggen, maar zijn voor het overgrote deel optimistisch over de transactievooruitzichten voor het komende jaar. Veel van hen geven aan de voordelen, die resulteren uit de verschuivingen die uit de Brexit en uit de terugkeer naar economische groei in de eurozone voortkomen, met beide handen aan te pakken."

De transactiemarkt in Europa vertoont inderdaad tekenen van stabilisatie. Uit gegevens van Mergermarket blijkt dat de transactiewaarde in het eerste halfjaar van 2017 sterk is gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, met een stijging van een derde (33%) tot € 443 miljard.

Kathleen Van Aerden, directeur Research EMEA bij Mergermarket meldt daarover: “De Europese transactiemarkt in de eerste helft van 2017 vertoont positieve tekenen van herstel, en naar mate het jaar vordert, wordt er steeds meer aan stootkracht gewonnen. De totale waarde gemeten in het tweede kwartaal van 2017, € 246 miljard, was 25% hoger dan in het voorgaande kwartaal en dan in ieder ander kwartaal van 2016.

Volgens het onderzoek wordt een toename verwacht van de zeer grote transacties. In lijn met de stijging van grotere transacties (meer dan € 1 miljard) in de eerste helft van 2017, kijkt twee vijfde van de ondernemingen en bijna de helft van de private equity-organisaties volgend jaar uit naar grotere transacties. De ondervraagden zijn van mening dat de financieringsvoorwaarden in Europa gunstig zijn. Dit zal ook de komende twaalf maanden de drijvende kracht zijn achter veel transacties. Een overgrote meerderheid (88%) van de respondenten verwacht het komende jaar vergelijkbare of gunstigere financieringsvoorwaarden.

Kopers buiten Europa houden de Europese markt belangstellend in de gaten. Vier van de top tien Europese transacties in de eerste helft van 2017 betroffen kopers buiten de EU. De respondenten verwachten dat deze trend doorzet, 90% zegt een stijging te verwachten van het aantal Europese M&A-transacties waar niet-Europese kopers bij betrokken zijn en 60% verwacht de komende twaalf maanden een waardestijging.

Dit hernieuwde optimisme lijkt zich ook daadwerkelijk in transactieactiviteit te vertalen; 66% van de respondenten verwacht de komende twaalf maanden betrokken te zijn bij overnametransacties tegen 46% vorig jaar.

Methodologie

In het tweede kwartaal van 2017 heeft Mergermarket een onderzoek gedaan onder senior executives van 170 corporate organisaties en 60 private equity-organisaties in Europa met als thema de verwachtingen die zij hebben van de Europese overnamemarkt in het komende jaar.
Alle respondenten waren de afgelopen twee jaar betrokken bij tenminste één transactie en alle reacties waren anoniem. De resultaten zijn samengevoegd weergegeven.

Publicatie
Persbericht - European MA Outlook - NL
Downloaden
PDF 58,6 kB