Office building Antwerp

Antwerpen

België

Antwerpen heeft verschillende troeven: een uitstekende transportverbinding met de rest van België, de grootste haven en de grootste (petro)chemische cluster van Europa. Bovendien is de stad wereldleider in de internationale diamanthandel. Kortom, Antwerpen is een schitterende stad om zaken te doen en CMS is de ideale juridische partner om u hierin bij te staan.

De CMS vestiging in Antwerpen bestaat sinds het jaar 2000. Met een team van 10 advocaten, specialisten in het vennootschaps-, handels-, publiek- of arbeidsrecht verlenen wij aan onze cliënten persoonlijk en op maat gemaakt advies. Wij begrijpen de uitdagingen van de haven en van de ondernemingen errond en ondersteunen u bij het nemen van uw zakelijke beslissingen. Voor internationale zaken, kunt u rekenen op de bijstand van 4500 juridische en fiscale professionals die werken in CMS kantoren verspreid over meer dan 40 landen.

Als u juridisch advies nodig hebt in Antwerpen, neem dan contact met ons op via het online contactformulier of via telefoon.

Wij werken vanuit praktijkgroepen en sectorgroepen. Zo bouwen wij een gedegen kennis op van de activiteiten en markten van onze cliënten. Wij willen niet enkel juridisch-technisch sterke advocaten zijn, we willen ook de unieke uitdagingen van elke sector begrijpen zodat wij uitmuntend en commercieel relevant advies kunnen geven.

Onze experts kunnen u met diepgaande kennis bijstaan in verschillende rechtsgebieden en fiscaliteit. Ons cliënteel omvat prominente beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren, evenals publieke overheden en nationale en internationale organisaties.

Meer Minder

Routebeschrijving

Van de luchthaven

Luchthaven Antwerpen (Deurne)
De luchthaven ligt op slechts 4km van onze kantoren

 • Bus – bus 53 stopt voor het terminal gebouw en brengt u naar Berchem station. Onze kantoren zijn bereikbaar te voet (20 min. stappen) of met een taxi.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 10 minuten.

Brussels Airport (Zaventem)

 • Bus – er vertrekken bussen buiten de terminal naar Antwerpen (Berchem). De reis duurt ongeveer 1 uur.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
 • Train – het station bevindt zich onder de terminal. Er vertrekken meermaals per uur treinen naar Berchem station. Vanaf daar kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet. U kunt ook een trein nemen naar het treinstation van Antwerpen en van daaruit een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Met de wagen

Vanuit Brussel

 • Volg de E19 tot de afrit “Antwerpen-Centrum-Berchem”
 • Blijf de Generaal Lemanstraat rechtdoor volgen. Aan de overkant van het kruispunt vindt u het CMS kantoor.

Vanuit Nederland

 • Neem de E19 richting Antwerpen en blijf die volgen tot afrit 4, “Berchem- Lier-Mortsel”.
 • Sla rechtsaf richting “Grote Steenweg” en dan linksaf aan de stoplichten en volg “Binnensingel/R10”.
 • Houd rechts aan en na 600m zult u de CMS-kantoor aan uw rechterhand zien.

Met de trein

Meerdere treinen stoppen aan het station van Antwerpen of Berchem

 • Vanuit het station Berchem, kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet.
 • Vanuit het station Antwerpen, kunt u een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Meer Minder

Vestiging

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
PDF routebeschrijving Open Google Maps

Feed

Toon alleen
Virginie Dor
11/01/2019
VIR­GI­NIE DOR HER­BE­NOEMD ALS DES­KUN­DI­GE IN OVER­HEIDSOP-DRACH­TEN...
19 Feb. 19
Stu­die­na­mid­dag: 101 Mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
TO­PICS: so­ci­a­le me­dia, GD­PR & ver­ge­lij­ken­de re­cla­me
05-12-2018
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg.
Tom Heremans
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
21-11-2018
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen ter za­ke (“Pand­wet”) in wer­king is ge­tre­den.
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
20-09-2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de de so­ci­a­le ze­ker­heids­wet­ge­ving die op de werk­ne­mer van.
10-10-2018
Do hu­mans dream of elec­tro­nic ad­vi­sors?