De foto van Arnaud Van Oekel

Arnaud Van Oekel

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Arnaud is een belangrijke schakel in het departement fusies & overnames van het kantoor. Hij heeft een ruime ervaring op het vlak van nationale en internationale transacties, met inbegrip van de organisatie en coördinatie van due diligence onderzoeken, de opstelling en onderhandeling van overeenkomsten tot overdracht van aandelen en adviesverlening in verband met vennootschapsrechtelijke structuren en financiële aangelegenheden.

Arnaud treedt ook op voor grote bankinstellingen in talrijke domeinen waaronder overnames, financieringen met inbegrip van de opstelling van zekerheidsinstrumenten.

Meer Minder

"Outstanding lawyer"

Legal 500, 2018

"The firm is 'Very proactive, able to move the files on and work at a fast pace to produce clear and helpful advice.'"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2018 (Banking & Finance)

Relevante ervaring

  • Assistentie van een Italiaanse groep bij de verkoop van een deelname van 50% in 22 staalproductie-eenheden in Europa en de Verenigde Staten aan een Russische groep (USD 850.000.000)
  • Assistentie van Engelse investeerders bij de aankoop van verschillende immobiliënmaatschappijen toebehorend aan privé promotoren met een herfinanciering van de bestaande schulden (EUR 540.000.000)
  • Assistentie van een Franse bank met betrekking tot de aankoop van de leasing activiteiten van een Belgische bank
  • Assistentie van een Belgische groep bij de structurering en de onderhandelingen voor twee syndicaatleningen van EUR 250.000.000 en EUR 50.000.000
  • Assistentie van een Japans farmaceutisch bedrijf met betrekking tot de aankoop van 10 % van de aandelen in de holding van de Europese marktleider in functionele- en dieetvoeding
Meer Minder

Opleidingen

  • 2000 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
  • 2000 - Ingeschreven aan de Balie 
Meer Minder

Publicaties

  • “La conversion de dette en capital: un remède dans le cadre des restructurations de crédits” met B. Vandervelde in Droit Bancaire et Financer, 2009/VI, p. 328.
  • EU Overview: 2015 M&A European market at a glance” gepubliceerd in de 2016 editie van “Getting the Deal Through: Mergers & Acquisitions”, met Vincent Dirck en David Prync.
Meer Minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den...

Feed

Toon alleen
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016...
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals,...
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Het aan­tal fu­sies en over­na­mes daalt, maar de trans­ac­tie­waar­de...
23/07/2012
Pier­re Sle­gers en Ar­naud Van Oe­kel wor­den ven­no­ten...