De foto van Benoît Vandervelde

Benoît Vandervelde

Counsel

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Benoît is gespecialiseerd in het bank-, financie- en verzekeringswezen en is auteur van diverse bijdragen in deze gebieden. Zijn dagelijkse praktijk spitst zich toe op het adviseren van gereglementeerde vennootschappen (banken, beleggingsfondsen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, betalingsinstellingen) en de overheid, dit zowel in de loop van hun werkzaamheden (kredieten/LMA en zekerheden, securitisatie, kapitaalmarkten, beleggingsproducten, verantwoordelijkheid financiële instellingen) als in hun relatie met de regelgevende instanties (goedkeuring, prudentiële vereisten, fusies en overnames).

In 2010 werd Benoît ook gedurende drie maanden bij het team bancair en financieel recht van CMS Londen gedetacheerd, hetgeen hem de gelegenheid gaf in deze gebieden nog extra ervaring op te doen.

Benoît heeft uitstekende advieskwaliteiten: zijn adviezen zijn grondig en “to-the-point”.

Meer Minder

"The firm is 'Very proactive, able to move the files on and work at a fast pace to produce clear and helpful advice.'"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2018 (Banking & Finance)

Relevante ervaring

 • Adviesverlening aan Delhaize Groep in het kader van twee transacties op de kapitaalmarkt: vervroegde aflossing in contanten van senior notes (+/- EUR 200.000.000) genoteerd op de Beurs van Luxemburg en uitgifte van senior notes (USD 300.000.000) en ten tweede vervroegde aflossing in contanten van senior notes (+/- EUR 95.000.000) en uitgifte van senior notes (EUR 400.000.000) genoteerd op Euronext Brussels.
 • Juridische assistentie van een Belgische bank bij het kopen van retail- en private banking-activiteiten van het bijkantoor van een buitenlandse bank in moeilijkheden evenals bij het verwerven van een concurrerende Belgische bank.
 • Verdediging van een Zwitserse verzekeringsmaatschappij in verband met beroepsaansprakelijkheidsclaims van een Belgische bank bij de verkoop van giftige financiële producten aan haar private klanten.
 • Assistentie van een Belgische bank inzake vier afzonderlijke programma’s van overdracht van schuldvorderingen/securitisatie in verband met twee wereldwijde metallurgische groepen (EUR 140.000.000 en EUR 150.000.000), een wereldwijde cementgroep (EUR 250.000.000) en een wereldleider in het zeevervoer van containers (EUR 51.000.000).
 • Assistentie van een Britse bank in verband met een LMA krediet en het oprichten van zekerheden (upstream garantie met limitation wording, pand op voorraden, pand op schuldvorderingen, pand op bankrekening en pand op aandelen) met uitgifte van een legal opinion.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 2004 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

 • « Equity line transactions : une nouvelle technique de financement pour les sociétés cotées ? », met V. Dirckx, Droit Bancaire et Financier, 2015/III, p.187
 • "Fusions de banques et cessions d’activités bancaires", in 20 jaar Bankwet, Anthémis, 2013
 • "Pensions complémentaires", B. Vandervelde (gereglementeerde- en levensverzekerings- aspecten) met G. Chuffart, Salaires, Kluwer, 2011, 106 p.
 • "L’offre conjointe et les services Financiers" in De nieuwe wet marktpraktijen en consumentenbescherming : volledig overzicht van oud en nieuw, Larcier, 2010
 • "La conversion de dette en capital : un remède dans le cadre des restructurations de crédit", met Arnaud Van Oekel, Forum Financier/Droit bancaire et financier 2009/VI
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den...
June 2018
CMS in­tro­du­ces Pri­va­te Pla­ce­ments on­li­ne Ques­ti­on­nai­re

Feed

Toon alleen
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
21-11-2018
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen ter za­ke (“Pand­wet”) in wer­king is ge­tre­den.
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
May 2018
ICOs – new means of fund­rai­sing
#la­w­vo­lu­ti­on
28-03-2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings - New means of fund­rai­sing
Feb 2018
CMS Gui­de to Pas­spor­ting (UCITS)
Ru­les on Mar­ke­ting Un­der­ta­kings for Col­lec­ti­ve In­vest­ment...
Feb 2018
CMS Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
Ac­ces­sing Eu­ro­pean In­ves­tors post AIFMD
Feb 2018
CMS Gui­de to Pas­spor­ting
Ru­les on Mar­ke­ting Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment Funds in...