Bert Van Weerdt

Bert Van Weerdt

Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans

Werkzaam in Europese en Belgische milieuwetgeving, zonering, planning en onteigening. Veel ervaring in zaken met betrekking tot administratief en grondwettelijk recht.

Heeft verschillende interne en externe seminaries gegeven omtrent vergunningsprocedures, openbare aanbestedingen, regionalisering van de socio-economische vergunning en ruimtelijke ordening.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Advocaat Lydian, departement Real Estate, Environment & Regulatory
 • Advocaat Flamey Advocaten, Administratief recht
 • Zomerstage, Raad van State & Altius
Meer Minder

Opleidingen

 • 2011 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de rechten)
 • 2011 – Université Catholique de Louvain-la-Neuve, UCL (Erasmus 2e Master)
 • 2007 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in geschiedenis)
 • 2007 – Universidad de Cádiz, UCA (Erasmus 1e Master)
Meer Minder

Publicaties

 • “Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2013”, in C. De Koninck e.a. (eds.), in samenwerking met P. Flamey, EDP, 2014, 141-224.
 • “Verschillen en gelijkenissen tussen de reglementering inzake overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren, de nutssectoren en de defensiesector : eenheid in verscheidenheid”, in samenwerking met P. Flamey, T. Aann. 2015/2, 120-131.
 • “Omgevingsvergunning”, in W. Neven (ed.), Handboek voor de projectontwikkelaar, in samenwerking met I. Hemelaer, Kluwer, 2015,120-131.
 • “Heb ik voor een zwembad, tuinhuis, poolhouse, carport of veranda bij mijn woning een stedenbouwkundige vergunning nodig? Een antwoord voor de 3 gewesten”, Nieuwsbrief Notariaat 2016/2, 1-8.
 • “Vallen stedenbouwkundige lasten toch onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwetgeving? De arresten Scala en Müller revisited”, in C. De Koninck e.a. (eds.), in samenwerking met W. Neven, Jaarboek overheidsopdrachten 2015-2016, EDP, 2016, 773-798.
 • “Een gewijzigde regeling voor handelsvestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de zesde staatshervorming: De integratie van de socio-economische vergunning in de stedenbouwkundige vergunning”, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed 2016/3, 261-271.
 • “Het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning: nieuwe informatieverplichtingen en aansprakelijkheden voor de notaris”, Nieuwsbrief Notariaat 2016/4, 1-6.
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
04-05-2017
Be­scher­ming van zo­n­e­vreem­de bos­sen in het Vlaam­se Ge­west
De Vlaam­se Re­ge­ring heeft op 31 maart 2017 een kaart met aan­dui­ding van kwets­ba­re zo­n­e­vreem­de bos­sen vast­ge­steld. Voor die bos­sen geldt in de toe­komst een ont­bos­sings­ver­bod. Van 16 mei 2017 tot 14 ju­li 2017 kun­nen be­lang­heb­ben­den be­zwaar in­die­nen.
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
03-05-2017
Be­per­king van de be­roeps­mo­ge­lijk­he­den te­gen ver­gun­nings­be­slis­sin­gen...
Met een wij­zi­ging aan het Om­ge­vings­ver­gun­nings­de­creet wenst de Vlaam­se Re­ge­ring de mo­ge­lijk­heid om een ad­mi­ni­stra­tief be­roep in te die­nen te­gen een ver­gun­nings­be­slis­sing te be­per­ken tot die­ge­nen die eer­der reeds be­zwaar heb­ben in­ge­diend tij­dens het open­baar.
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter