Home / Juristen / Caroline Debehault
Caroline Debehault

Caroline Debehault

Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Spaans

Caroline begon haar carrière in het arbeidsrecht en sociaal recht bij Elke Duden bij Linklaters.

Caroline heeft ook een Master in Geschiedenis en is enkele jaren lerares in het hoger secundair onderwijs geweest.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Bijstand aan de overheid op het gebied van het ambtenarenrecht en de wetgeving inzake overheidsopdrachten
  • Administratieve geschillen voor de Raad van State en de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk bevel
  • Bijstand aan de overheid bij het opstellen van ontwerpverordeningen
  • Advies en geschillen voor de arbeidsrechtbanken over verschillende aspecten van het arbeidsrecht (collectief ontslag, ontslag om ernstige redenen, arbeidsongevallen, enz.)
Meer Minder

Opleidingen

  • 2009 – Université libre de Bruxelles, ULB, (Master in Geschiedenis)
  • 2013 – Université Saint-Louis, USL, (Bachelor in de Rechten)
  • 2015 – Université catholique de Louvain-la-Neuve, UCL (Master in de Rechten)
  • 2015 – Advocaat aan de balie van Brussel
Meer Minder

Publicaties

  • T. VAN OVERSTRAETEN en C. DEBEHAULT, "Employee monitoring : Barbulescu v. Romania", E-Commerce Law Reports, 2016, vol. 16, issue 01, pp. 3-5.
Meer Minder

Docentschappen

  • "Marché de services ou contrats d'emploi?", seminarie georganiseerd in het kader van de "Après-midis du Droit public", januari 2019.
Meer Minder

Feed

Toon alleen
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot...