De foto van Johan Peeters

Johan Peeters

Senior Associate

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Johan Peeters studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgde de bijzondere licentie Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doctoreerde in 2008 over het recht op informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering. Hij doceert thans arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. Als advocaat is hij verbonden aan de balie te Antwerpen.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Herstructurering van vennootschappen (arbeidsrechtelijke aspecten)
 • Collectief ontslag
 • Overdracht van ondernemingen
 • Wet Continuïteit van Ondernemingen
 • Collectief arbeidsrecht
Meer Minder

Opleidingen

 • 2001 - Universiteit Antwerpen, UA (Licentiaat in de rechten)
 • 2002 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master sociaal recht)
 • 2008 - Universiteit Antwerpen (PhD “Informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering”)
 • 2008 - Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Docent Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt
 • Lid van de raad van bestuur van de “Vereniging voor Arbeidsrecht vzw”
 • Adjunct-hoofdredacteur van het juridisch tijdschrift “Sociaalrechtelijke Kronieken”/”Chroniques de Droit Social”
 • Plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen
Meer Minder

Publicaties

 • “De bescherming van de individuele rechten van werknemers bij overgang van onderneming (actualisering”), in samenwerking met V. Petitat, Mechelen, Kluwer, 2005
 • “Herstructurering doorheen het (arbeids)recht, in samenwerking met W. Rauws, (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2006.
 • “Informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering”, Antwerpen, Intersentia, 2009
 • “Collectief en meervoudig ontslag”, in samenwerking met E. Franssen en J. Heinsius,  Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2009
 • “De individuele werknemer en het collectief ontslag”, Antwerpen, Intersentia, 2010
 • “De werkstaking in het Belgisch arbeidsrecht”, in samenwerking met M. Rigaux, Mechelen, Kluwer, 2011
 • “Van art. 61 WCO naar CAO nr. 102: anders en beter?”, Oriëntatie 2012
 • “De rechtspositie van de werknemers in de WCO”, Mechelen, Kluwer, 2012
 • “Knelpunten in de procedure collectief ontslag”, in CBR Jaarboek 2003-2004, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2004, p. 315-364
 • “Le rôle des représentants du personnel en cas de transfert d’entreprise et de licenciement collectif. Rapport belge", in La place des salariés dans les restructurations en Europe communautaire, Straatsburg, P.U.S., 2004, p. 113-131
Meer Minder