Home / Juristen / Julie De Pauw
Julie De Pauw

Julie De Pauw

Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Engels, Frans

Door op te treden voor een groot aantal nationale en internationale cliënten heeft Julie kennis en ervaring opgedaan over alle aspecten van het verzekeringsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting en aansprakelijkheids- en verzekeringsclaims op het vlak van Bestuurdersaansprakelijkheid, Alle Bouwplaatsrisico’s, BA Ondernemingen en Beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast adviseert zij verzekeraars met betrekking tot diverse juridische vraagstukken en ondersteunt ze hen bij het aanpakken van de uitdagingen en kansen die de Brexit biedt. Verder werkt Julie als vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het departement Privaat- en Notarieel recht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).Julie De Pauw heeft in oktober 2018 het departement COREBA van CMS vervoegd. Zij is werkzaam in het verzekerings- en ondernemingsrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2013 – Universiteit Antwerpen, UA (Master in de Rechten)
  • 2014 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master na Master Notariaat)
  • 2015 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master of European Studies - MAES)
  • 2018 – Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België)
Meer Minder