De foto van Olivier Querinjean

Olivier Querinjean

Partner
Lid van de groep fiscaal recht

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Duits

Olivier is gespecialiseerd in vennootschapsbelastingen, meer bepaald in de reorganisatie of herstructurering van vennootschappen en in grensoverschrijdende transacties. Hij geeft cliënten - zowel nationale als internationale - advies bij fusies en overnames, overdrachten, aankoop van stock en activa, de omruiling van aandelen, MBO’s, LBO’s, joint ventures en spin-offs en hij onderhandelt akkoorden met de fiscale administratie onder meer bij herstructureringen. Hij geeft ook advies over de fiscale aspecten van werknemersparticipaties.

Daarnaast treedt hij ook op in fiscale geschillen.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Opstelling van allerhande structuren van vermogensplanning in een internationale context
 • Assistentie van een belangrijke Franse leverancier van milieudiensten in verband met de organisatie, het beleid en de structuur van haar Belgische financiële entiteit
 • Adviesverlening aan een zinkproducent, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk, bij de opstarting en de toepassing van transfer pricing procedures en de onderhandeling van een tax ruling
 • Assistentie van een belangrijke suikerproducent bij de indirecte overname van verschillende stijfseleenheden in Europa, met fiscale optimalisatie
 • Adviesverlening aan verschillende verzekeringsmaatschappijen voor de herstructurering van hun Belgische activiteiten
Meer Minder

Opleidingen

 • 2000 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 2001 - Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, ESSF (Speciale licentie in fiscaal recht)
 • 2001 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lector bij de Chambre Belge des Comptables, Experts Comptables et Conseils Fiscaux
 • Lector bij FUCAM (CEFIAD)
Meer Minder

Publicaties

 • Olivier heeft verschillende artikelen geschreven in verband met fiscaal recht
Meer Minder

Expertise

10/02/2016
CMS Gui­de - Trans­fer pri­cing: pro­ce­du­res for the eli­mi­na­ti­on...

Feed

Toon alleen
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
May 2017 News­let­ter
30/11/2016
No­vem­ber 2016 News­let­ter
28/10/2016
Oc­to­ber 2016 News­let­ter
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter
01/02/2016
Ja­nu­a­ry 2016 News­let­ter