competition eu people pulling rope

Mededinging & Europees Recht

België

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

  • Overheden en overheidsbedrijven
  • De luchthavensector
  • De retailsector
  • De bank en financiële sector
  • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
  • De chemische en farmaceutische sector
  • De telecommunicatie
  • Logistiek en vervoer
  • De lucht- en ruimtevaart
  • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

Lees meer Lees minder

“She has great expertise regarding the national competition authorities in Belgium and is accurate in foreseeing how the authorities will react.”

Feedback from a client, Chambers Europe 2018

Feed

Toon alleen
Benoît Vandervelde
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
Laurine Georgis
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter
31/03/2017
May 2017 News­let­ter
31/03/2017
April 2017 News­let­ter