icon_arrow_bulkyicon_arrow_thinicon_blogicon_bookmarkicon_calendaricon_chevron_closedicon_chevron_openicon_closeicon_commenticon_documenticon_downloadicon_eguideicon_globeicon_lawnowicon_linkedinicon_listicon_locationicon_mailicon_menuicon_newsicon_newslettericon_phoneicon_pinicon_printicon_replyicon_retweeticon_searchicon_shareicon_share_alticon_staricon_targeticon_thumbs_upicon_twittericon_uploadicon_user_cardicon_usersicon_xingicon_youtubeicon_blog icon_facebook

Onze mensen

Onze grensoverschrijdende teams begrijpen uw bedrijf en de sector waarin u actief bent.

Toon Belgisch team Toon alle juristen

Expertise

Resultaten tonen

Sub-Expertise

Vestigingen

Resultaten tonen

Jurisdictie / Regio

 • Loading...

Meer informatie

Expertise

CMS wereldwijd

Gekozen jurisdictie

Dichtstbijzijnde vestiging

Types

Laatste nieuws

Perscontact

Types

Aanbevolen

Recente publicaties

Jurisdictie

Topics

Types

Volgende evenementen

Kalender

CMS op LinkedIn

Volg ons

Mededinging & Europees Recht

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

 • Overheden en overheidsbedrijven
 • De luchthavensector
 • De retailsector
 • De bank en financiële sector
 • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
 • De chemische en farmaceutische sector
 • De telecommunicatie
 • Logistiek en vervoer
 • De lucht- en ruimtevaart
 • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

Lees meer Lees minder
 
KantoorGesproken taal


Niveau
Dirk Van Liedekerke
Dirk Van Liedekerke
Part­ner
Advocaat
België, Brussel
Dirk is gespecialiseerd in EU en Belgisch mededingingsrecht en het recht van toepassing op de telecommunicatiesector. Met meer dan twintig jaar praktijkervaring in deze domeinen adviseert hij...
Edmon-Oude-Elferink-CMS-NL
Edmon Oude Elferink
Part­ner
Advocaat
België, Brussels
Nederland, Amsterdam
Edmon Oude Elferink is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Mededingingsrecht & EU van CMS. Hij opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel. Edmon beschikt over brede kennis van het...
De foto van Annabelle Lepièce
Annabelle Lepièce
Part­ner
Advocaat
België, Brussel
Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie), alsook de vrije verlening van diensten, ...
De foto van Romain Alderweireldt
Romain Alderweireldt
Se­ni­or As­so­ci­a­te
Advocaat
België, Brussel
Romain is gespecialiseerd in het Belgisch en Europees mededingingsrecht en legt zich voornamelijk toe op de media-sector en de sector van de elektronische communicatie. Romain behandelt sinds 2004...
De foto van Joëlle Froidmont
Joëlle Froidmont
Se­ni­or As­so­ci­a­te
Advocaat
België, Brussel
Joëlle begon haar carrière in 2010 bij de balie van Brussel in het advocatenkantoor Olswang waar ze zich gespecialiseerd heeft in het Europees en Belgisch mededingingsrecht, alsook in het t...
De foto van Alexis Laes
Alexis Laes
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
De foto van Kim Gillade
Kim Gillade
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Kim is gespecialiseerd in Europees recht en in het bijzonder in mededingingsrecht en de fundamentele vrijheden van de interne markt. Ze heeft ervaring met dossiers inzake staatssteun, kartels,...
De foto van Hanne Baeyens
Hanne Baeyens
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Hanne vervoegde het departement publiek recht van CMS in mei 2012. Ze specialiseert zich vooral in Europees recht, meer bepaald in mededingingsrecht (fusies, anti-trust regelgeving, staatsteun,…) en d...
Matthieu van Lierde
Matthieu van Lierde
Ju­ni­or Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
De foto van Marguerite Soete
Marguerite Soete
Ju­ni­or Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Marguerite vervoegde het departement Mededinging en Europees Recht van CMS België in januari 2016. Ze specialiseert zich vooral in Europees recht, meer bepaald in staatssteun en mededingingsrecht. Ze ...