icon_arrow_bulkyicon_arrow_thinicon_blogicon_bookmarkicon_calendaricon_chevron_closedicon_chevron_openicon_closeicon_commenticon_documenticon_downloadicon_eguideicon_globeicon_lawnowicon_linkedinicon_listicon_locationicon_mailicon_menuicon_newsicon_newslettericon_phoneicon_pinicon_printicon_replyicon_retweeticon_searchicon_shareicon_share_alticon_staricon_targeticon_thumbs_upicon_twittericon_uploadicon_user_cardicon_usersicon_xingicon_youtubeicon_blog

Onze mensen

Onze grensoverschrijdende teams begrijpen uw bedrijf en de sector waarin u actief bent.

Toon Belgisch team Toon alle juristen

Expertise

Resultaten tonen

Sub-Expertise

Vestigingen

Resultaten tonen

Jurisdictie / Regio

  • Loading...

Meer informatie

Expertise

CMS wereldwijd

Gekozen jurisdictie

Dichtstbijzijnde vestiging

Types

Laatste nieuws

Perscontact

Types

Aanbevolen

Recente publicaties

Jurisdictie

Topics

Types

Volgende evenementen

Kalender

CMS op LinkedIn

Volg ons

Publiek Recht

Ons team is gespecialiseerd in publiek en administratief recht en heeft uitgebreide ervaring op alle gebieden van deze tak. Het behandelt de voornaamste aspecten van de financiering van overheidsprojecten, van PPP’s (Publiek-Private Partnerschappen) en van dienstverlening aan nutsbedrijven. Wij zorgen ook voor de vertegenwoordiging bij de regelgevende overheid, bij de Europese Commissie, bij de Raad voor Mededinging in België en bij gerechtelijke instanties. Of u nu een gemeentelijke, regionale of federale overheidsorgaan of -dienst bent of een Europese instelling, onze advocaten zullen altijd uw verzoek behandelen met het oog op de sector waarin u actief bent.

Onze advocaten helpen hun cliënten bij het opstellen van wetten en verordeningen (meer bepaald voor het omzetten van Europese richtlijnen), en de documenten die nodig zijn om nieuwe openbare of private operatoren op te richten of te herstructureren. Wij hebben een grondige kennis van de manier waarop de overheid ingrijpt in de economie, vooral op gebied van concurrentie, overheidshulp, overheidsparticipaties, intercommunales, wetten inzake economische ontwikkeling, openbare dienstverleningsconcessies, beheercontracten, exclusieve en speciale rechten, Eurostat-criteria enz.

Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal


Niveau

De foto van Virginie Dor
Virginie Dor
Part­ner
Advocaat
België, Brussel
Virginie Dor heeft een licentiaatsdiploma in de rechten sinds 2002 en heeft een master in Europese en internationale studies, uitgereikt door de Europese instituten van Nice, Berlijn en Rome. Ze...
De foto van Annabelle Lepièce
Annabelle Lepièce
Part­ner
Advocaat
België, Brussel
Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie), alsook de vrije verlening van diensten, ...
Gregory Verhelst
Gregory Verhelst
Coun­sel
Advocaat
België, Antwerpen
Gregory Verhelst studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven. Na eerder gewerkt te hebben bij de kantoren Stibbe en Flamey Advocaten, een nichekantoor gespecialiseerd in publiek recht, maakte...
De foto van Ivan-Serge Brouhns
Ivan-Serge Brouhns
Coun­sel
Advocaat
België, Brussel
Ivan-Serge is gespecialiseerd in publiek en administratief recht met bijzondere expertise in milieurecht (IPPC, bodemsanering, afval, water en klimaat, met inbegrip van publieke financieringen),...
De foto van Bruno Fonteyn
Bruno Fonteyn
Se­ni­or As­so­ci­a­te
Advocaat
België, Brussel
Alvorens het departement publiek recht van CMS DeBacker te vervoegen in oktober 2008, heeft Bruno gedurende vijf jaar gewerkt als juridisch medewerker voor de Nationale Raad van de Orde van...
Bert Van Weerdt
Bert Van Weerdt
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Antwerpen
Werkzaam in Europese en Belgische milieuwetgeving, zonering, planning en onteigening. Veel ervaring in zaken met betrekking tot administratief en grondwettelijk recht.Heeft verschillende interne en...
De foto van Guillaume Possoz
Guillaume Possoz
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Guillaume is gespecialiseerd in publiek recht met speciale aandacht voor milieurecht (vergunningen, bodem, afval en klimaat) en energierecht (de elektriciteitsmarkt, groene certificaten,...
De foto van Youri Musschebroek
Youri Musschebroeck
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Youri werkt in het departement publiek recht van CMS sedert september 2014 en specialiseert zich in het publiek -en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en...
De foto van Hanne Baeyens
Hanne Baeyens
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Hanne vervoegde het departement publiek recht van CMS in mei 2012. Ze specialiseert zich vooral in Europees recht, meer bepaald in mededingingsrecht (fusies, anti-trust regelgeving, staatsteun,…) en d...
Emile Plas
Emile Plas
Ju­ni­or Ad­vo­caat
Advocaat
België, Antwerpen
Emile Plas heeft eind 2017 het departement Publiek Recht van CMS vervoegd. Hij is werkzaam in het administratief recht, waarbij hij zich specialiseert in het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en...