Fusies & Overnames

België

Ons succes valt te verklaren door de adviezen die door onze gespecialiseerde advocaten aan honderden bedrijven werden verstrekt in verband met aangelegenheden van Belgisch recht in het kader van fusies, aankopen en verkopen van activa en aandelen op nationaal en internationaal niveau, van het verwerven van controle door de overheid, van aanbestedingen, privatiseringen, herstructureringen (van herfinancieringen tot procedures voor gerechtelijke akkoorden) in haast alle bedrijfssectoren. Onze advocaten hebben veel ervaring met het verstrekken van advies aan Belgische en buitenlandse cliënten, meer bepaald aan industriële ondernemingen, vastgoedinvesteerders, handels en investeringsbanken, financiële adviseurs en overheden. De contracten waarmee wij ons bezighouden, zijn van de meest uiteenlopende complexiteit en hebben de meest verschillende draagwijdte. Onze zakenadvocaten zijn allemaal zeer strikt en proactief: wij zijn voor onze cliënten veel meer dan zomaar specialisten. Daarom hebben wij ervaring met alle Belgische en internationale aspecten van fusie-aankoopverrichtingen, zowel vanuit het standpunt van de aankopers als vanuit dat van de verkopers: door de onzekerheden en de wettelijke en operationele risico’s te integreren, dragen wij bij tot het structureren van die verrichtingen.

Een belangrijke troef van ons kantoor ligt in het beheersen van aankoopverrichtingen en van het financieren ervan. Wij hebben veel ervaring met het structureren van de kapitalen die betrokken zijn bij dat soort verrichtingen, alsook een grondige kennis van de structuren van preferente leningen en van de meest complexe mechanismen, zoals hybride structuren die preferente leningen, leningen van tweede rang en mezzanine kredieten combineren.

Dienstenaanbod

Privé fusies en overnames

 • De transactie structureren
 • Transactiebeheer
 • Onderhandeling van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen
 • Bijstand bij veilingprocedures en bij het structureren van het proces
 • Due diligence onderzoeken uitvoeren namens zowel verkopers als kopers
 • Voorbereiding van de relevante transactiecontracten en ondernemingsbeslissingen
 • Contractonderhandelingen
 • Voorbereiding voor het ondertekenen en de afsluiting
 • Ondersteuning bij activiteiten na de afsluiting

Gedwongen fusies en overnames

 • Verkoop en aankoop van noodlijdende activa, noodlijdende schulden en noodlijdende bedrijven
 • Aankoop bij de beheerder
 • Vereffening van noodlijdende activa

Openbare fusies en overnames

 • Openbaar bod op aandelen
 • Handelen in onderling overleg / handel met voorkennis
 • Integratie (overeenkomst van beheer / overeenkomst tot overdracht van winst)
 • Uitkoop (vennootschapsrecht / overnamerecht)
 • Delisting
 • Advies verstrekken aan Raden van Bestuur en Raden van Toezicht

Focus

Transacties staan centraal bij het advies dat wij verstrekken op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten gespecialiseerd in fusies-aankopen werken naadloos samen met experts uit diverse andere praktijkgebieden, zowel in België als op internationaal niveau. Zo kunnen wij advies op maat leveren vanuit een enkele bron.

Onze Pan-Europese publicaties, zoals “CMS European M&A Study”, die een diepgaande analyse biedt van meer dan 2.000 fusie-overname transacties tussen 2007 en 2015, en “CMS Guide to Merger Control” getuigen van de internationale samenhang van de CMS-organisatie en onze leidende positie als innovatieve dienstverlener op het gebied van juridisch advies.

Lees meer Lees minder

CMS is ‘quick on the ball’ in corporate and M&A-related matters.

Legal 500, 2017
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017
In­to the un­known: Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
A stu­dy of Eu­ro­pean M&A ac­ti­vi­ty

Feed

Toon alleen
Virginie Frémat
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
22/03/2018
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: Ver­ko­pers staan cen­traal...
27-09-2017
Het op­ti­mis­me is te­rug in de Eu­ro­pe­se M&A-markt, zo...
20/06/2017
Sha­re­hol­der Ac­ti­vism: A Eu­ro­pean Per­spec­ti­ve
Stéphane Collin
31-07-2016
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep bij in al­le ope­ra­ti­o­ne­le...
28/06/2016
CMS heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co
22/06/2016
CMS heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie...
06/04/2016
CMS heeft de fu­sie- en over­na­me­ac­ti­vi­tei­ten in 2015...
30/03/2015
CMS M&A-stu­die: ver­ko­pers ne­men min­der ri­si­co's in...
19/03/2013
CMS pu­bli­ceert van­daag de 5de Eu­ro­pe­se M&A Stu­die
5de Eu­ro­pe­se M&A-stu­die toont een ver­ko­per­vrien­de­lij­ke...
23/07/2012
Pier­re Sle­gers en Ar­naud Van Oe­kel wor­den ven­no­ten...