Gereguleerde markten

Nederland

Ondernemingen die actief zijn op het gebied van energie, post- en telecommunicatie, media en gezondheidszorg worden niet alleen in toenemende mate geconfronteerd met het Europees en Nederlands mededingingsrecht maar ook met sectorspecifieke regelgeving en bijzondere toezichthouders. Het publieke belang, de nutsfunctie of het netwerkgebonden karakter van deze sectoren geeft hiertoe veelal aanleiding.

Toezichthouders als de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), de Directie Toezicht Energie (DTe) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid in te grijpen in het beleid van een onderneming, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het prijsbeleid, de wijze waarop een product wordt aangeboden en de informatievoorziening richting afnemers. Voor een onderneming kan dit uiteraard verstrekkende gevolgen hebben.

De specialisten Mededingingsrecht van CMS beschikken over een gedegen kennis van deze sectorspecifieke regelgeving. Wij adviseren ondernemingen die op verschillende gereguleerde markten actief zijn en behartigen hun belangen in procedures bij de bijzondere toezichthouders. Ook procederen wij namens cliënten in sectorspecifieke procedures bij de (nationaal) gerechtelijke instanties.

Lees meer Lees minder
CMS Dawn Raid App
Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics