Home / Expertise / Energie
closeup of lit hob

Energie

België

De energiesector is een belangrijke drijvende kracht voor de wereldwijde economie en heeft invloed op, en wordt zelf ook beïnvloed door, de wereldwijde geopolitiek, economie en regelgeving. U hebt adviseurs nodig die uw industrie niet alleen begrijpen maar ook werken aan geavanceerde problemen met leiders van energiebedrijven, regulators, regeringen, industriële organisaties en investeerders. Onze teams zijn aanwezig in 33 landen en werken binnen elk deel van de energiesector, met inbegrip van olie en gas stroomopwaarts en stroomafwaarts, elektriciteit in al haar vormen, zoals opwekking, netwerken, groot- en kleinhandelsmarkten, kern- en hernieuwbare energie met onder meer zonne- en andere groene energie en schone technologie. De voorbije 25 jaar hebben onze deskundigen de sector helpen vormen door wettelijke kaders te ontwikkelen waarop vele van onze markten gebaseerd zijn.

Of u nu een NOC, IOC, onafhankelijke, elektriciteitsmaatschappij, investeerder, overheids- of financiële instantie bent, wij hebben de energiespecialisten die aan al uw strategische uitdagingen wereldwijd kunnen voldoen. Onze multidisciplinaire teams waren betrokken bij de eerste baanbrekende fusies en overnames van olie- en gasmaatschappijen en energieprojecten in Europa, de eenmaking van de elektriciteitsmarkt in Noord-Ierland en de Republiek Ierland, de historische hervorming van de elektriciteitsindustrie in Mexico en werkten mee aan hernieuwbare energieprojecten wereldwijd. Deze collectieve ervaring zorgt ervoor dat wij antwoorden kunnen aanreiken voor alle commerciële, risico- en reglementaire aspecten die u ervaart in de energiesector.

Lees meer Lees minder

Feed

Toon alleen
Jan 2018
CMS Re­ne­wa­bles gui­de
A Sec­tor In Tran­si­ti­on
CMS Ex­pert Gui­de to Off­sho­re Wind in Nor­thern Eu­ro­pe
CMS Ex­pert Gui­de to Ener­gy Stor­a­ge
01/02/2016
Ja­nu­a­ry 2016 News­let­ter
01/04/2015
CMS De­Bac­ker be­vor­dert twee ad­vo­ca­ten tot part­ner en...
CMS Ex­pert Gui­de to EU Man­da­to­ry Ener­gy As­sess­ment...
CMS Ex­pert Gui­de to Elec­tri­ci­ty
CMS Ex­pert Gui­de to Green Lea­se Clau­ses in Eu­ro­pe