Home / Expertise / Private Equity
swimming pool and illuminated modern expensive houses

Private Equity

België

Als fonds, belegger of managementteam in private equity voelt u dagelijks de druk van waarderingen, prestatie, uitstapstrategieën en regelgeving. De relatieve beschikbaarheid van schuld, de hoge kapitaalposities in de private-equitysector of op bedrijfsbalansen, hebben samen een sterke impact gehad op de concurrentie voor activa en prijsniveaus. Een coherente private-equitystrategie zal u helpen bij het verwerven van de juiste activa en het behalen van een maximumwaarde uit uw portefeuille. Wij hebben de nodige kennis in huis voor uw bedrijfssectoren en die van uw targets. Zo kunnen wij u adviseren in alle fasen van de levenscyclus van een fonds, van de opstarting, het beheer en de belegging zelf, tot de controle van de portefeuille en de uitstap.

Uw overeenkomsten worden volgens strikte termijnen en een correcte regelgeving uitgevoerd. Ons multidisciplinair specialistenteam in 32 landen wereldwijd kan snel tot actie overgaan voor gelijk welke omvang en complexiteit van transactie. Met de nodige expertise in antitrust-, fiscale, arbeids-, bank-, handels- en geschillenrecht kunnen wij u ook bijstaan bij de bescherming en groei van uw fondsen en beleggingen. Zowel voor zaken in het hoogste als in het middenmarktsegment voor private equity of risicokapitaal kunnen onze gespecialiseerde advocaten u begeleiden naar het beste resultaat in uw thuismarkt en in verschillende rechtsgebieden.

Lees meer Lees minder