icon_arrow_bulky icon_arrow_thin icon_blog icon_bookmark icon_calendar icon_chevron_closed icon_chevron_open icon_close icon_comment icon_document icon_download icon_eguide icon_globe icon_lawnow icon_regzone icon_linkedin icon_list icon_location icon_mail icon_menu icon_news icon_newsletter icon_phone icon_pin icon_print icon_reply icon_retweet icon_search icon_share icon_share_alt icon_star icon_target icon_thumbs_up icon_twitter icon_upload icon_user_card icon_users icon_xing icon_youtube icon_blog icon_facebook

Onze mensen

Onze grensoverschrijdende teams begrijpen uw bedrijf en de sector waarin u actief bent.

Toon Belgisch team Toon alle juristen

Expertise

Resultaten tonen

Sub-Expertise

Vestigingen

Resultaten tonen

Jurisdictie / Regio

  • Loading...

Meer informatie

Expertise

CMS wereldwijd

Gekozen jurisdictie

Types

Laatste nieuws

Perscontact

Types

Aanbevolen

Recente publicaties

Topics

Types

Volgende evenementen

Kalender

CMS op LinkedIn

Volg ons

Vennootschapsrechtelijke geschillen

Vandaag, meer dan ooit, brengt zakendoen risico’s met zich mee. Wij kunnen u efficiënt bijstaan bij verschillende soorten geschillen, waarmee u geconfronteerd kan worden: gaande van een conflict tussen partners in een joint venture, een aandeelhouder die beweert dat de vennootschap wordt beheerd in zijn nadeel of een eis tot schadevergoeding of garantie ten gevolge van een fusie of overname. Het gevoelige karakter van dergelijke geschillen vereist een onberispelijke juridische dienstverlening. Onze advocaten hebben de kennis, vaardigheid en ervaring om u te helpen met de uitdagingen die gepaard gaan met alle geschillen die uw vennootschap kan treffen. Geschillen kunnen echter schadelijk zijn voor de commerciële doelstellingen van een bedrijf en, zoals het gezegde luidt, voorkomen beter is dan genezen. Om deze reden adviseren wij onze cliënten voordat er een geschil ontstaat. Wanneer er alsnog een geschil ontstaat, verbinden wij ons ertoe, waar mogelijk, alternatieve methodes te hanteren voor de geschillenbeslechting.

Dienstenaanbod

  • Bestuurdersaansprakelijkheid: bijstand in gerechtelijke procedures inzake de aansprakelijkheid van bestuurders of voorzitters, evenals advies op maat inzake uw mogelijkheden in een concreet geval: het al dan niet kennis geven van aansprakelijkheid of het al dan niet bestaan van een risico tot aansprakelijkheid voor bestuurder of voorzitter. Wij adviseren eveneens inzake maatregelen, die u kunnen beschermen tegen het persoonlijke aansprakelijkheidrisico;
  • Concernaansprakelijkheid: uitgebreid internationaal juridisch advies inzake al dan niet vrijwillige aansprakelijkheid van moeder- en dochtermaatschappijen;
  • Geschillen met aandeelhouders: bijstand binnen of buiten de rechtbank inzake de relatie met de aandeelhouders. Speciale procedures kunnen op korte termijn worden ingesteld; Procedures inzake het enquêterecht: bijstand bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank om een onderzoek te laten verrichten en bijstand gedurende de procedure binnen vennootschappen;
  • Uitkoopprocedures: advies inzake de overdracht van aandelen, bijstand in het zo soepel mogelijk beheren van uitkoopprocedures en juridisch advies inzake de kansen tot het verkrijgen van een gedwongen aandelenoverdracht;
  • Overname geschillen: bijstand met alle kwesties inzake overname geschillen zoals de stopzetting van onderhandelingen of eisen met betrekking tot verklaringen en waarborgen en geschillen inzake earn-outs.
Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal

Niveau
De foto van Cedric Guyot
Cedric Guyot
Part­ner
België, Brussel
Cedric legt zich toe op de overnames van vennootschappen, strategische allianties, uitgifte van financiële instrumenten, de relaties tussen aandeelhouders met inbegrip van geschillen tussen aandeelhouders,...
De foto van Jean-François Goffin
Jean-François Goffin
Part­ner
België, Brussel
Jean-François Goffin bezit een uitgebreide ervaring inzake vennootschapsrecht. Hij komt regelmatig tussen in geschillen en meerbepaald inzake conflicten met aandeelhouders. Hij is een erkend Belgisch...
De foto van Adrien Lanotte
Adrien Lanotte
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Adrien is gespecialiseerd in het vennootschaps-en financieel recht. Hij is voornamelijk actief in dossiers met betrekking tot fusies en overnames, fondsenwervingen, financieringstransacties evenals in...
De foto van Mathilde van der Stegen
Mathilde van der Stegen
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Mathilde is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en staat haar nationale en internationale cliënten bij op het gebied van Fusies & Overnames. Voor ze in dienst kwam bij CMS heeft Mathilde in Houston,...
De foto van David Prync
David Prync
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Vooraleer hij bij CMS DeBacker zijn carrière voortzette was David advocaat in het Corporate departement van een ander advocatenkantoor. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en geeft onder meer...
Grégory de Sauvage
Grégory de Sauvage
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Grégory legt zich toe op aandeelhoudersconflicten, aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, faillissementen, gerechtelijke reorganisatie en andere procedures met betrekking tot de herstructurering van...
De foto van Guillaume Beauthier
Guillaume Beauthier
Ad­vo­caat
België, Brussel
Vooraleer hij bij CMS zijn carrière voortzette was Guillaume advocaat in het Corporatedepartement van dwee andere advocatenkantoren in Brussel en Luxemburg. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht...
De foto van Madeleine Brouhns
Madeleine Brouhns
Ad­vo­caat
België, Brussel
Madeleine vervoegde CMS DeBacker in oktober 2014 waar ze zich specialiseert in het Vennootschapsrecht en meer bepaald in insolvabiliteit & herstructering.
De foto van Pieter Dieltjens
Pieter Dieltjens
Ad­vo­caat
België, Antwerpen
Pieter is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht waaronder fusies en overnames, herstructureringen, insolventieproblemen en corporate housekeeping.
Philippe de Lathuy
Philippe de Lathuy
Ju­ni­or Ad­vo­caat
Advocaat
België, Brussel
Philippe vervoegde CMS in oktober 2018 waar hij zich specialiseert in het vennootschapsrecht en meer bepaald in insolvabiliteit en herstructurering.