Home / Evenementen / Aanbestedingsrechtelijke Actualiteiten bij Gemeentelijke...

Aanbestedingsrechtelijke Actualiteiten bij Gemeentelijke ...

Juridische aspecten, procedurele en praktische tips en het optimaal benutten van kansen

CMS Derks Star Busmann, Newtonlaan 203 te Utrecht

Evenementenarchief
12 Februari 2009, 15:30 - 18:15

Op 12 februari 2009 organiseren CMS Derks Star Busmann en Living Vision een interactief seminar waarin voor en door diverse Utrechtse gemeenten wordt ingegaan op de actuele aanbestedingsrechtelijke praktijk bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling onder het motto:

"Nut en profijt van vakkundig aanbesteden"

Het seminar zal inhoudelijk worden ingeleid door de gedeputeerde RO van de provincie Utrecht, de heer Bart Krol. Vervolgens zal Petra Heemskerk (CMS Derks Star Busmann) een bijdrage leveren, door in te gaan op diverse actuele aanbestedingsrechtelijke aspecten bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Hierbij zal zowel aandacht worden besteed aan (Europeesrechtelijke) jurisprudentie, praktische aspecten en het recent verschenen ICER-rapport. Jasper Feuth van Living Vision geeft een inleiding geven over de vraag hoe een gebiedsontwikkeling en het bijbehorende selectieproces praktisch kan worden ingericht en hoe daarbij (door gemeenten) kansen optimaal kunnen worden benut.

Programma
15.30 uur: Ontvangst

16.00 uur: Welkomstwoord en introductie sprekers - Petra Heemskerk (CMS Derks Star Busmann)

16.05 uur: Opening - Dagvoorzitter ir. Jan Visser (Hoofd strategie en bestuur, gemeente Alkmaar)

16.10 uur: Gemeentelijke Gebiedsontwikkeling en aanbesteden vanuit Provinciaal Perspectief - Drs. Bart Krol (Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Provincie Utrecht)

16.30 uur: Actualiteiten Gebiedsontwikkeling, PPS en Aanbesteden - Petra Heemskerk (CMS Derks Star Busmann)

16.50 uur: Processturing van Aanbestedingstrajecten bij Gemeentelijke Gebiedsontwikkeling - Jasper Feuth (Living Vision)

17.10 uur: Korte pauze

17.15 uur: Interactieve discussie - Deelnemers en sprekers, onder leiding van dagvoorzitter ir. Jan Visser

18.00 uur: Afronding/conclusies voorzitter

18.15 uur: Borrel

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Communications & Events
Marloes van Petegem
T 030 2121 562
[email protected]

Kosten

Deelname aan het seminar is alleen op persoonlijke uitnodiging.

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam